Esita Keila linna teenetemärgile kandidaat

Keila linna teenetemärkidele kandidaatide esitamise tähtaeg oli 22.05.2022.

1998.aastal asutatud Keila linna teenetemärk antakse füüsilisele isikule Keila linnale osutatud eriliste teenete eest.

Ettepanekuid Keila linna teenetemärgi andmise kohta võib esitada igaüks.

Avaldus ettepanekuga esitatakse linnavalitsusele kirjalikult klv@keila.ee ja see peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust. Keila linna teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu.

Vaata seni Keila linna teenetemärgi saanute nimekirja.

Keila linna Keila linna tunnustusavalduste andmise kord.