Projekteerimistingimusi saab taotleda nii ehitisregistri kaudu kui ka Keila Linnavalitsusele avalduse esitamisega (taotluse blanketi saab veebilehelt).

Taotlust hakatakse menetlema pärast riigilõivu 25€ tasumist. Riigilõiv tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse kontole:
 

Arvelduskonto: EE121010022073899009 SEB Pank

Arvelduskonto: EE272200221011747720 Swedbank 

Makse selgitusse panna: Riigilõiv PT eest ja ehitise aadress (Nt riigilõiv Raba 100 projekteerimistingimuste eest)

Keila linna OPIS keskkonnas saab esitada KAEVETÖÖLOA , TÄNAVA AJUTISE SULGEMISE LOA, VEOLOA VÕI VÄLIREKLAAMI LOA taotluseid.

 

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Valminud ehitise ülevaatuse akt

Kaevetööde garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt - pdf

Kaevetööde garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt - rtf

Kaeveloa avaldus - pdf

Kaeveloa avaldus - rtf

Kaevetööde luba - pdf

Kaevetööde luba - rtf

Avariitööde akt - pdf

Avariitööde akt - rtf

Detailplaneeringu algatamise taotlus - pdf

Detailplaneeringu algatamise taotlus - rtf

Raieloa taotlus

Raieloa taotlus