Keila Linnavolikogu otsuse eelnõu „Keila linn, Haapsalu mnt 60 detailplaneeringu tunnistamine osaliselt (Pargi tn 37 kinnistu osas) kehtetuks".