Sotsiaalhoolekanne

Matusetoetuse avaldus - pdf

Matusetoetuse avaldus - rtf

Sotsiaaltoetuse avaldus - pdf

Sotsiaaltoetuse avaldus - rtf

Sünnitoetuse avaldus - pdf

Sünnitoetuse avaldus - rtf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - pdf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - rtf

Toimetulekutoetuse avaldus - pdf

Toimetulekutoetuse avaldus - rtf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - pdf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - rtf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - pdf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - rtf

 

Noorte huvitegevuse toetused

 

Ehitus- ja kasutusloa taotlus täitke palun ehitisregistris https://www.ehr.ee
Eelnevalt palun konsulteerige meie ehitusnõunikuga Eero Olander,
tel. 6 790 710, eero.olander@keila.ee täpsustamaks, millised dokumendid on taotlemiseks vajalikud.

 

Haridus

 

Taotlus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - pdf

Taotlus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - rtf

Taotlus lasteaiakoha vahetuseks - pdf

Taotlus lasteaiakoha vahetuseks - rtf

Eralasteaia toetuse taotlus - rtf

Eralasteasutuse aruanne - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - pdf

 

Reklaam

 

Reklaamiloa taotlus

Reklaamiloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

Perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingud:

 

Elukohateade täidetav pdf

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Elukoha toimingute info

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Arhiivsete dokumentide väljastamine

Nime muutmine

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks 

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

 

 

Kogukonna tegevuse toetamine (endise nimetusega vabaühenduste toetamise kord)

 

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise kord

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

NB! Alates 2021. aastat toimub taotlemine vaid läbi e-keskkonna! Lingid keskkondadele:

Projektitoetuse taotlus

Tegevustoetuse taotlus

 
Taotlemise tähtaeg on 1. veebruar. 

Loe lisaks: Kogukonna tegevuse toetamine

 

Taotlused avaliku ürituse korraldamiseks