Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaaltoetuse avaldus - pdf

Sotsiaaltoetuse avaldus - rtf

Sünnitoetuse avaldus - pdf

Sünnitoetuse avaldus - rtf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - pdf

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks - rtf

Toimetulekutoetuse / vajadusepõhise peretoetuse avaldus - pdf

Toimetulekutoetuse / vajadusepõhise peretoetuse avaldus - rtf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - pdf

Avaldus esmakordselt kooli mineva lapse toetuse saamiseks - rtf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - pdf

Puudega inimese hooldajaks ja hooldajatoetuse määramise avaldus - rtf

 

Noorte huvitegevuse toetused

 

 

Maakorraldus

 

Maariba erastamise avaldus - pdf

Maariba erastamsie avaldus - rtf

Kinnisasja jagamise avaldus - pdf

Kinnisasja jagamise avaldus - rtf

Kinnisasja piiri kindlaksmääramise/korrigeerimise avaldus - pdf

Kinnisasja piiri kindlaksmääramise/korrigeerimise avaldus - rtf

 

Haridus

 

Avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - pdf

Avaldus lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks - rtf

Avaldus lasteaiakoha vahetuseks - pdf

Avaldus lasteaiakoha vahetuseks - rtf

Eralasteaia toetuse taotlus - rtf

Eralasteasutuse aruanne - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - rtf
Lapsehoiuteenuse taotluse vorm - pdf

Lapsehoiuteenuse avaldus- pdf

Lapsehoiuteenuse avaldus - rtf

 

Reklaam

 

Reklaamiloa taotlus

Reklaamiloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

Elukohateade

 

Elukohateade
Elukohateade täidetav pdf

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

 

Elukoha toimingute info

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks 

 

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

Taotlus liiklusloa väljastamiseks mootorsõidukiga sõitmiseks "Veoauto sõidu keeld liiklusmärgi" mõju piirkonda

 

Taotlus kultuuritegevusetoetuseks , aruandevorm

 

Kultuuritegevustoetuse taotlus

Kultuuritegevustoetuse taotlus

Kultuuritegevustoetuse kasutamise aruanne

Kultuuritegevustoetuse kasutamise aruanne

 

Taotlused avaliku ürituse korraldamiseks