Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

EELNÕUD:

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 otsus nr 24 "Keila linna arengukava 2035 heakskiitmine ja avalikustamine"  

otsuse nr 24 juurde "Keila linna arengukava 2035"

otsuse nr 24 juurde "Keila linna tegevuskava 2022-2025"

Keila Linnavolikogu 30.11.2021 otsus nr 44 "Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 heakskiitmine ja avalikustamine"

Otsuse nr 44 juurde "Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025"

27.09.2021 läbis volikogus esimese lugemise Keila linna arengukava 2035. 
Ettepanekuid Keila linna arengukava 2035 kohta sai teha 20. oktoobrini 2021, avalik arutelu toimus 26. oktoobril 2021.
 
 
Harju Maakonnaraamatukogu avalikustamisele kuuluva tegevuskavaga aastateks 2022-2025 on võimalik tutvuda ning esitada ettepanekuid kuni 11.11.2021. Ettepanekud saata e-posti aadressile rutt@hcl.ee
Tegevuskava avalik arutelu toimub 16. novembril kell 17 Keila Linnavalitsuse saalis. 
 

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

 

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

 

MUUD: