Keila Linnavalitsus kiitis heaks Keila Muusikakooli arengukava eelnõu ning suunas selle avalikustamisel Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Keila Muusikakooli kodulehel. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 8. november 2019 e-posti aadressil muusikakool@keila.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 11. novembril 2019 kell 17.00 Keilas Ehitajate tee 1 asuvas Keila Muusikakoolis  2. korruse kammersaalis.

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määrus nr 8 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine"

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: