***

Keila Linnavalitsus on algatanud linna arengukava uuendamise.

Arengukava uuendamise raames viidi läbi 16.-30. oktoobril 2020 elanike rahuloluküsitlus, millele vastas 380 kodanikku. Vaata ka: küsitluse raport.

Küsitlusele ja analüülise järgnesid fookusgruppide kohtumised valdkondade esindajatega. Fookusgruppide valdkonnad on jaotatud järgmiselt:

  • Haridus (alus-, põhi-, keskharidus) 
  • Eneseteostus (kultuur, sport, vabaaeg, huviharidus, noorsootöö) 
  • Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
  • Keskkond (heakord, avalik ruum, avalik kord, turvalisus) 
  • Taristu (taristu, ühistransport, kommunaalmajandus, ettevõtlus) 
  • Kogukond ja juhtimine 

Fookusgruppidele järgnes valdkondade ülene seminar, mis toimus 3. juunil 2021 ning volikogu kinnitas arengukava 21. detsembril 2021. 

 

Lisainfo:

Maret Lepiksaar

maret.lepiksaar@keila.ee