Keila Linnavalitsus on algatanud linna arengukava uuendamise.

Arengukava uuendamise raames viidi läbi 16.-30. oktoobril 2020 elanike rahuloluküsitlus, millele vastas 380 kodanikku.

Küsitlusele ja analüülise järgnesid fookusgruppide kohtumised valdkondade esindajatega. Fookusgruppide valdkonnad on jaotatud järgmiselt:

  • Haridus (alus-, põhi-, keskharidus) 
  • Eneseteostus (kultuur, sport, vabaaeg, huviharidus, noorsootöö) 
  • Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
  • Keskkond (heakord, avalik ruum, avalik kord, turvalisus) 
  • Taristu (taristu, ühistransport, kommunaalmajandus, ettevõtlus) 
  • Kogukond ja juhtimine 

Fookusgruppidele järgneb valdkondade ülene seminar, mis toimub 3. juunil.

Toimuvad mitmetes sihtgruppides kaasamissündmused ja avalik arutelu. 

Uus arengukava on plaanis kinnitada 2021. aasta lõpuks.

Seni kehtiv Keila linna arengukava 2013-2025 on leitav SIIT

 

Lisainfo:

Maret Lepiksaar

maret.lepiksaar@keila.ee