Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning linna üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Taotlemine

Detailplaneeringu algatamise taotlus:
Detailplaneeringu algatamise taotlus - pdf

Detailplaneeringu algatamise taotlus - rtf

 

Vajadusel saate esitada taotluse ka Keila Linnavalituses kohapeal.