1976.a. 1.septembril alustas õppetööd Keila Algkooli ruumides Keila Muusikakool.Vastu võeti 62 õpilast neljale erialale:klaver, akordion, viiul ja trompet.Õppetöö toimus algkooli, keskkooli ja kultuurimaja ruumides.

Esimeseks direktoriks määrati Ede Meriloo.Kooli esimesteks õpetajateks olid Krista Jauk, Mare Väljaots, Juula Virroja, Ülo Saidlo, Tiia Peenmaa, Koit Kirber, Maris Amon ja Leili Rattasepp.

1986.aastal sai Keila Muusikakool oma käsutusse osa ruume Keila 1.Keskkooli internaadis, Haapsalu mnt.25.

Aastast 1987 alustab tööd kooli direktorina Andres Teppo.

Alates 1994 aastast sai maja täielikult Keila Muusikakooli käsutusse.Majas oli väike kontsertsaal ja 16 klassi. Muusikakool tegutses seal kuni 21.oktoobtini 2011.a.

31.oktoobrist 2011.a. asub Keila Muusikakool Keila Kooli D tiivas, kus on ruumi 1600m2.

Kool asub kolmel korrusel, on olemas kontsertsaal, kammersaal ning 25 klassi.

Tänased õpetajad on:

Helena Anni(lapsehoolduspuhkusel), Margus Minn, Rait Erikson, Diana Gromova, Tiina Hunt, Tiina Klavet, Pille Karras, Jelena Laas, Kaia Lattikas, Tiiu Välja, Pille Metsson, Liis Mäevälja, Helge Oserov, Marika Pabbo, Riine Pajusaar, Pille Parm, Kairi Vavilov, Lembit Sepp, Andres Teppo, Ann Meeta Teppo, Eva Teppo, Erika Uus, Valdo Rüütelmaa, Egmont Välja.