Keila Linnavolikogu 27.01.2015 otsus nr 1 "Halduslepingu sõlmimise volitamine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 otsus nr 2 "Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu kehtestamine (viimane, III etapp)"

Keila Linnavolikogu 27.01.2015 otsus nr 3 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 4 "Keila linna ja Keila valla haridusvaldkonna ühise arengukava koostamise algatamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 5 "Linnavalitsuse liikmele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 6 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 7 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 8 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 9 "Sotsiaalkomisjoni  koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2015 otsus nr 10 "Rahvakohtukandidaatide valimine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 otsus nr 11 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 otsus nr 12 "Keskväljak 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 otsus nr 13 "Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevale kinnistule Uus tn 1a korteriomandite kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 otsus nr 14 "Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2015 otsus nr 15 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2015 otsus nr 16 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 28.04.2015 otsus nr 17 "Linnavara võõrandamine avalikult kirjalikul enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 28.04.2015 otsus nr 18 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2015 otsus  nr 19 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2015 otsus nr 20 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 21 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

Otsuse nr 21 juurde "Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019"

Otsuse nr 21 juurde "Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 22 "Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 23 "Omafinantseeringu tagamine "

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 24 "Uus tn 20 detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 25 " Keila linn Roheline tn 5 ja 7 ning Ülesõidu tn 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 26 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 27 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 28 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 29 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 30 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 31 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2015 otsus nr 32 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 33 "Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 34 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 35 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 36 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 37 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 38 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 39 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 40 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 41 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 42 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 43 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 44 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 45 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2015 otsus nr 46 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 29.09.2015 otsus nr 47 "Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 29.09.2015 otsus nr 48 "Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 29.09.2015 otsus nr 49 "Keila linn, Jõe tn 78, 80, 82 ja Ees - Kaasiku, Kesk- Kaasiku, Taga - Kaasiku ning Tee - Kaasiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2015 otsus nr 50 "Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2015 otsus nr 51 "Keila Sotsiaalkeskuse ülesannete täitmiseks vajaliku kinnisasja kasutusse võtmine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2015 otsus nr 52 "Korteriomandite enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine ja omandi üleandmine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2015 otsus nr 53 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.10.2015 otsus nr 54 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 55 "Ohtu tee 2b kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 56 "Aru kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu I etapi kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 57 "Põhja 8 kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nt 58 "Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 59 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Barsbütteli tänav T1)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 60 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Geoloogide tänav)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 61 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kooli tänav T1)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 62 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kruusa põik)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 63 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Oksa tänav)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 64 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tamme põik)"

Keila Linnavolikogu 24.11.2015 otsus nr 65 "Jäätmekava eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

otsuse nr 65 juurde "Keila linna jäätmekava"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 otsus nr 66 "Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 otsus nr 67 "Linnavalitsuse liikmele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 otsus nr 68 "Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 otsus nr 69 "Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras"

Keila Linnavolikogu 15.12.2015 otsus nr 70 "Tähe 9 detailplaneeringu kehtestamine"