Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 62 "Volituste andmine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 61 "Keila linnapea palgatingimuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 60 "Korteriomandite Kruusa 15-12, Kruusa 15-13 ja Põhja 10A-28 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 59 "Kalda 3-5 korteriomandi enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 58 "Põllu tn 1A-235, Põllu tn 1A-319 ja Põllu tn 1A-325 eluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. otsus nr 57 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. otsus nr 56 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. otsus nr 55 "Paldiski mnt, Ehitajate tee, Pargi tänava ja Pargi tn 30 vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. otsus nr 54 "Kanarbiku tn 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 53 "Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimisest" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 52 "Keila Hariduse Sihtasutusele varade üleandmine" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 51 "Riigihanke (viitenumber 100107) tulemusel sõlmitud hankelepingu heakskiitmine" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 50 "Teenuse tellimise otsustamine" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 49 "Korteriomandite Kalda 3-5, Kruusa 15-12, Kruusa 15-13 ja Põhja 10A-28 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. otsus nr 48 "Keila Linnavolikogu 27.03.2007 otsuse nr 20 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 47 "Vara üleandmine Keila Hariduse Sihtasutusele" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 46 "Põllu tn 1A-117, Põllu tn 1A-222 ja Põllu tn 1A-225 eluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 45 "Kalda 3-5 korteriomandi enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 44 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 43 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. otsus nr 42 "Keila linn, Tallinna mnt 7 detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 41 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 40 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 39 "Korteriomandi Kalda 3-5 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 38 "Kalda 3-5 korteriomandi enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 37 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. otsus nr 36 "Sihtasutuse "Sihtasutus Keila Terviserajad" asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 35 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 34 "Keila linnas Paldiski mnt 37D detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 33 "Mitterahalise sissemakse üleandmine AS-le Keila Vesi" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 32 "Korteriomandi Kalda 3-5 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 31 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. otsus nr 30 "Sihtasutuse "Sihtasutus Keila Leht" asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. otsus nr 29 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. otsus nr 28 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 24.04.2007.a. otsus nr 27 "Keila linna teenetemärgi andmine" 
Keila Linnavolikogu 24.04.2007.a. otsus nr 26 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 24.04.2007.a. otsus nr 25 "Kontrollülesannete kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 24 "Rahanduskomisjoni kooseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 23 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 22 "Korrakaitsekomisjoni põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 21 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 20 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 19 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 18 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. otsus nr 17 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 16 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 15 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 14 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 13 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 12 "Keila linnas detailplaneeringu Pargi tn 38 ja haljasala krunt nr 84 kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. otsus nr 11 "Keila linnas Aukamäe tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 10 "Osaühingus Keila Alushariduse OÜ osalemise otsustamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 9 "Sihtasutuse "Keila Hariduse Sihtasutus vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 8 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 7 "Rahvakohtunikukandidaatide valimine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 6 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 5 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 4 "Keila Linnavolikogu alatise komisjoni moodustamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 3 "Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 2 "Kontrolli tulemuste realiseerimine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. otsus nr 1 "Keila linnas Vasara tn 10A kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"