Keila Linnavolikogu 27.01.2009.a. otsus nr 1 "Harju Maakonna Arengustrateegia 2025 heakskiitmine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2009.a. otsus nr 2 "Volituse andmine avaliku konkursi korraldamiseks ainuõiguse andmiseks ettevõtjale korraldatud jäätmeveol"

Keila Linnavolikogu 29701.2009.a. otsus nr 3 "Põllu tn 1a-502 ja Põllu tn 1a-521 eluruumide sotsiaalkorteriks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2009.a. otsus nr 4 "Pargi 26 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2009.a. otsus nr 5 "Haapsalu mnt 34 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 6 "Harku valla üldplaneeringu kooskõlastamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 7 "Lähetusse saatmine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 8 "Keila linna valimiskomisjoni moodustamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 9 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 10 "Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja nimetamine"

Keila Linnavolikogu 17.02.2009.a. otsus nr 11 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009.a. otsus nr 12 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 13 "Linnavara võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 14 "Keila Linnavolikogu 30. septembri 2008. a otsuse nr 52 "Tasuta koolihariduse tagamine Keilas" muutmine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 15 "Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine ja vee-ettevõtja määramine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 16 "Metsa 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 17 "Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 18 "Revisjonikomisjoni 2009. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 19 "Lähetusse saatmine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 20 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009. a otsus nr 21 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009. a otsus nr 22 "Keila linna üldplaneeringu muutmise ettepanekule vastamine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009. a otsus nr 23 "Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirja muutmine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009. a otsus nr 24 "Korteriomandite Kruusa tn 15-13, Luha tn 7-17, Luha tn 7-29 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009. a otsus nr 25 "Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009. a otsus nr 26 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2009. a otsus nr 27 "Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2009. a otsus nr 28 "Paldiski mnt 37d kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2009. a otsus nr 29 "Linnamäe tee 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 26.05.2009. a otsus nr 30 "Detailplaneering Ehitajate tee läbimurre Paldiski maanteele kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2009. a otsus nr 31 "Lähetusse saatmine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a otsus nr 32 ""Korteriomandite Kruusa tn 15-13, Luha tn 7-17 ja Luha tn 7-29 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. otsus nr 33 "Põllu tn 1a-321 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a otsus nr 34 "Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a otsus nr 35 "Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn 7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a otsus nr 36 "Harju KEK-i Paldiski mnt äärsete kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a. otsus nr 37 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a otsus nr 38 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a otsus nr 39 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 40 "Häirekeskusega sõlmitava lepingu heakskiitmine"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 41 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 42 "Keila vald, Valkse küla, Pähklioru maaüksuse detailplaneeringu kooskõlastamine"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 43 "Paldiski mnt 37a kinnistu ja kinnistu lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 44 "Hommiku tn 5 ja Hommiku tn 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 22.09.2009. a otsus nr 45 "Detailplaneeringu Keskväljak 11 maakasutus- ja hoonestustingimuste määramiseks kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.10.2009 otsus nr 46 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 47 "Keila linnapea valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 48 "Keila linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 49 "Keila Linnavalitsuse liikmete kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 50 "Keila linnapea palgatingimuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 51 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 52 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 53 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 54 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 55 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 56 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 537"Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 58 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 59 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 60 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 61 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 62 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 63 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 64 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 65 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 66 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 67 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 68 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 69 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.11.2009 otsus nr 70 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009 otsus nr 71 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009 otsus nr 72 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009 otsus nr 73 "Ehitajate tee 13 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009 otsus nr 74 "Kohalike teede nimekirja määramine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009 otsus nr 74 Lisa "Kohalike teede nimekirja määramine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009 otsus nr 75 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009 otsus nr 76 "Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa omandamine ja Aktsiaseltsile Keila Vesi kuuluvast osast osa omandamine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009. a otsus nr 77 " Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Muusikakooli hoolekogudesse Keila Linnavolikogu esindajate määramine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009. a otsus nr 78 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"