Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 otsus nr 1 "Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine"

Keila Linnavolikogu 29. jaanuari 2013 otsus nr 2 "Revisjonikomisjoni 2013. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 otsus nr 3 "Linnavalitsuse liikmele hüvitise maksmine"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 otsus nr 4 "Keila linn, Tuula tee 5 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 otsus nr 5 "Keila Linna Valimiskomisjoni moodustamine"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 otsus nr 6 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 otsus nr 7 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 9. aprilli 2013 otsus nr 8 "Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine"

Keila Linnavolikogu 30. aprilli 2013 otsus nr 9 "Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn 7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.04.2013 otsus nr 10 "Eratee avalikuks kasutamiseks määramine"

Keila Linnavolikogu 30.04.2013 otsus nr 11 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 30.04.2013 otsus nr 12 "Põllu tn 1a eluruumide nr 124/125, 139/149, 317/318, 434/435 ja 504 sotsiaalkorteriteks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 28.05.2013 otsus nr 13 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.05.2013 otsus nr 14 "Osaühingule Keila Tervisekeskus mittesihtotstarbelise toetuse eraldamine"

Keila Linnavolikogu 28.05.2013 otsus nr 15 "Metsa 6 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 16 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 17 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 18 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 19 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2013 otsus nr 20 "Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine" 

Keila Linnavolikogu 27.08.2013 otsus nr 21 "Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2013 otsus nr 22 "Kulude hüvitamise taotluse esitamine Eesti Vabariigile"

Keila Linnavolikogu 27.08.2013 otsus nr 23 "Lepingu heakskiitmine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2013 otsus nr 24 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 27.08.2013 otsus nr 25 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 24.09.2013 otsus nr 26 "Jõe 58 ja Jõe 58c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 24.09.2013 otsus nr 27 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 01.11.2013 otsus nr 28 "Keila Linnavolikogu aseesimehe valimine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 29 "keila linnapea valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 30 "Keila linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 31 "Keila Linnavalitsuse liikmete kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 32 "Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 osus nr 33 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 34 "Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 35 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 36 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 37 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 38 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 39 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 40 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 41 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 42 "Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 43 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 44 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 45 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 46 "Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 47 "Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 48 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 49 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 50 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 51 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 06.11.2013 otsus nr 52 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 53 "Linnavara võõrandamine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 54 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 55 "Osaühingule Varahooldus linnavara üleandmiseks nõusoleku andmine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 56 "Tallinna mnt 25 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 57 "Nooruse 6 / Aasa 1 detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.11.2013 otsus nr 58 "Piiri 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2013 otsus nr 59 "Kohtuliku kompromissiga nõustumine"

Keila Linnavolikogu 17.12.2013 otsus nr 60 "Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja määramine"