Keila Linnavolikogu 28.01.2014 otsus nr 1 "Põhja 8 kinnistu ja lähiala detaiplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.01.2014 otsus nr 2 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.01.2014 otsus nr 3 "Revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2014 otsus nr 4 "Sihtasutuse Keila Terviserajad lõpetamine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2014 otsus nr 5 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 25.03.2014 otsus nr 6 "Seisukoha andmine riigigümnaasiumi loomiseks Saue valda Laagri alevikku"

Keila Linnavolikogu 25.03.2014 otsus nr 7 "Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks riigigümnaasiumi asutamiseks Keila linna"

Keila Linnavolikogu 25.03.2014 otsus nr 8 "Keila linna üldplaneeringu ülevaatamine"

Keila Linnavolikogu 25.03.2014 otsus nr 9 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 29.04.2014 otsus nr 10 " Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 29.04.2014 otsus nr 11 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 12 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila linna konsolideerimisgrupi 2013. aasta majandusaasta aruanne

Otsuse nr 12 juurde "Sõltumatu vandeaudiitori aruanne"

Otsuse nr 12 juurde "Keila Linnavalitsuse protokolliline otsus"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 13 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 14 "Kaasaegse piirkondliku tervisekeskuse välja arendamine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 15 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 16 "Keila linn, Tammemetsa ja Tammelaane kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 17 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 27.05.2014 otsus nr 18 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 17.06.2014 otsus nr 19 "Keila Lasteaed Sipsik ja Keila Lasteaed Vikerkaar ünberkorraldamine liitmise teel"

Keila Linnavolikogu 17.06.2014 otsus nr 20 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 17.06.2014 otsus nr 21 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 17.06.2014 otsus nr 22 "Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemisest keeldumine"

Keila Linnavolikogu 17.06.2014 otsus nr 23 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitimine ja avalikustamine"

Keila Linnavolikogu 26.08.2014 otsus nr 24 "Audiitori määramine"

Keila Linnavolikogu 26.08.2014 otsus nr 25 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 26.08.2014 otsus nr 26 "Keila linn, Harju KEKi Paldiski mnt 35a, Keki tänava ja Keki tn 1b kinnistutele ja osaliselt T8 Tallinn-Paldiski maantee kinnistule detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 26.08.2014 otsus nr 27 "Keila linn, Ülejõe tee 2a, Ülejõe tee 2 ja Ülejõe tee 2c kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 otsus nr 28 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 otsus nr 29 "Põllu tn 1a-118, Põllu tn 1a-223,  Põllu 1a-126/127/128 eluruumide  sotsiaaleluruumideks  tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 otsus nr 30 "Keila linn, Haapsalu mnt 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 otsus nr 31 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 30.09.2014 otsus nr 32 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 otsus nr 33 "Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 otsus nr 34 "Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 otsus nr 35 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.10.2014 otsus nr 36 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 25.11.2014 otsus nr 37 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 25.11.2014 otsus nr 38 "Keila linn, Haapsalu mnt 64 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.11.2014 otsus nr 39 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 16.12.2014 otsus nr 40 "Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine"