Keila Linnavolikogu 25.01.2011. a määrus nr 1 "Keila linna 2011. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 25.01.2011. a määrus nr 2 "Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord"

Keila Linnavolikogu 25.01.2011. a määrus nr 3 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 25.01.2011. a määrus nr 4 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra alusel makstava pearaha suuruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2011. a määrus nr 5 "Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.02.2011. a määrus nr 6 "Keila Ühisgümnaasiumi põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 26.04.2011. a määrus nr 7 "Keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 31.05.2011. a määrus nr 8 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.05.2011. a määruse nr 8 Lisa

Keila Linnavolikogu 31.05.2011. a määrus nr 9 "Keila linna 2011. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 31.05.2011. a määrus nr 10 "Aadressitoimingute seotud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele"

Keila Linnavolikogu 14.06.2011. a määrus nr 11 "Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 14.06.2011. a määrus nr 12 "Keila linnas projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord "

Keila Linnavolikogu 30.08.2011. a määrus nr 13 "Keila linna 2011. aasta eelarve muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2011. a määrus nr 14 "Jäätmeseaduses sätestatud pädevuse delegeerimine linnavalitsusele "

Keila Linnavolikogu 25.10.2011.a. määrus nr 15  "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 29.11.2911. a määrus nr.16 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.11.2011. a määruse nr 16 Lisa

Keila Linnavolikogu 20.12.2011. a määrus nr 17 "Keila linna 2011. a eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 20.12.2011. a määruse nr 17 lisa

Keila Linnavolikogu 20.12.2011. a määrus nr 18 "Keila linna 2011. aasta eelarve muutmine"

Keila Linnvolikogu 20.12.2011. a määruse nr 18 lisa