23.11.21
Kaasava eelarve rahvahääletus 2022. aastaks toimus 15.10.-15.11.21 
 
Keila linnavalitsusse sai esitada 30. septembrini 2021 ettepanekuid 15000 euro kasutamiseks 2022. aastal kaasava eelarve menetluse kaudu.

Kokku laekus kaasava eelarve ideekorjele 22 ettepanekut, millest komisjon valis hääletamisele koos mõnede ideede kokku koondamisel 8 ettepanekut (6 unikaalset, 3 ideed oli kogukonnaaiale ning 6 koerte mänguplatsile). Välja jäid ettepanekud, mis nõuavad märksa suuremat rahalist ressurssi, kui seda on kaasava eelarve summa ehk 15000 eurot.

Hääletamine toimus elektrooniliselt 15.10-15.11.2021 volis.ee lehe kaudu.

Hääletusel said osaleda kõik hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vähemalt 16-aastased rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Iga hääletusel osalev linnaelanik sai hääletada ühe ettepaneku poolt.

Samuti sai hääletada on võimalik ka Keila Linnavalitsuses lahtiolekuaegadel.

Hääletusel osalenud ettepanekud:

Kogukonnaaed

(Komisjon liitis Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse „Keila linna kaasav eelarve" § 5 lõikele 3 tuginedes kolm sarnast ettepanekut.) Kolme ettepaneku tegija idee eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus:

  • Pakkuda inimestele, kellel ei ole võimalik oma aeda pidada, võimalust kogukonna aias taimekastides või rendiaialapil aiandusega tegeleda. See võimaldab inimestel kestlikult toitu kasvatada, suurendada taimset mitmekesisust linnaruumis, omab esteetilist väärtust, tugevdab kogukonnatunnet ja mõjub hästi vaimsele tervisele. Kogukonnaaedades on võimalik korraldada ka erinevaid keskkonnahariduslike kultuurisündmusi – talguid, kontserte, töötubasid, loenguid ja jutuõhtuid. Räägitakse kompostimisest, ravimtaimedest, pärandsortidest, seemnete säilitamisest ja paljust muust.
  • Eesmärk on anda kortermajade elanikele võimalus tegeleda taimekasvatusega tuues inimesi kokku ja tekitada kogukonnatunnet.
  • Eesmärk on tuua inimesed kokku taimede eest hoolitsema, tutvustama kogukonnale taimekasvatuse põhimõtteid, anda inimestele väljund ning koos tegemise rõõm, kujundada linnaruumi tore kokkusaamise ning õppimise koht. Vajalik, et inimesed tunneksid end kogukonna osana, õpiksid toiduainete ning taimede päritolu ja kasvatamise kohta ning saaksid koos midagi toredat koos teha. Vajalik, et inimesed saaksid koos katsetada-õppida-märgata, kust tuleb toit/taimed ning kui palju võimalusi taimede/toidu kasvatamine pakub.

 

Koerte jalutusväljak Keila lõunapiirkonda

(Komisjon liitis Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse „Keila linna kaasav eelarve" § 5 lõikele 3 tuginedes kuus sarnast ettepanekut ning täiendas ettepanekut asukoha täpsustamisega, sest Keila põhjapiirkonda on hetkel koerte mänguväljak juba rajamisel). Kuue esitaja eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus:

  • Koht kus koerad saaks vabalt joosta. Keilas ei ole koertele jalutusväljakut.
  • Keila linnas puudub koertel võimalus aiaga piiratud alal ringi joosta ja mängida/treenida. Lähim selline objekt on Sauel.
  • Kus koeraomanikud ja koerad saaksid kokku saatusekaaslastega, koerad saaksid hullata ja peremehed ja -naised samuti!
  • Keilas on palju koeri ja see ettepanek on olnud aastaid (kaasavas eelarves) teisel kohal
  • Keilas ei ole aiaga piiratud platsi, kus saaks koertel vabalt mängida lasta.
  • Koeraga linnaelanike võimalus koera jalutada kontrollitud alal. Loomade sotsialiseerimise võimalus.

 

Keila Kooli ja raamatukogu ümbruse rattaparkla asendamine uuega

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

Praegune esiratta lukustamise võimalus on ebamugav, ebaturvaline ja ketaspiduritega rattale lausa ratast rikkuv lahendus. Soovitav oleks paigaldada rattahoidja, mis võimaldab ratta kere lukustada.

 

Keila TV dokumentaalfilmid

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

Projekti eesmärk on Keila inimestest, ettevõtetest ja ajaloost lühidokumentaali stiilis sarjade loomine. Keila ajaloos on rohkesti põnevaid seiku ja lugusid, mis meie arvates võiksid ilmavalgust näha. Aina rohkem märkame, et Keilas on palju sisukaid inimesi, ettevõtteid ja üritusi, mis rohkem tunnustust ja tähelepanu vääriksid. Soovime luua Keila TV näol platvormi, mis toimiks kui keilakate digitaalne ühisvara, mis igale linnaelanikule midagi pakkuda suudaks. Projekti eesmärk on keilakate küünarnukitunde tõstmine kogukonnas, pakkuda Keila inimesele kohalikel teemadel põhinevat meelelahutust ja samas ka teadmisi oma kogukonna inimeste kohta. Lisaks ülalmainitud sisutööle planeerime soetada projekti toetuse eest Harjumaa Muuseumile mahuka andmekandja, kuhu kõik Keila TV materjalid talletada (oleme aru saanud, et hetke seisuga puudub muuseumil endal võimekus vastu võtta suuri failimahte).

 

Seljatoega pargipingid kergliiklustee äärde

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

Kergliiklustee äärde seljatoega pingid. Liiklejaid on erinevas vanuses ja eas ning pingid oleks suurepärane võimalus vanemas eas isikutel vahepeal puhata. Tõstes nende seas teadlikkust, et pingid olemas, on võimalik, et hakatakse õues liikumist tihemini tegema, mis ühtlasi tõstab nende immuunsust ja üldist toonust. Hetkel võib olla nn pika retke ette võtmine just selle taga, et ei olda piisavalt treenitud ning takistuseks saab vahepealne puhkepausi tegemine, sest pole kus seda teha.

 

Välijõusaal Tuula terviseradade juurde

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

Tervisesportlased saavad peale või enne jooksu ka jõutreeninguga tegeledes treenida teisi lihasgruppe.

 

Puurijalgpalli plats

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

Anda lastele ja noortele kohti kus veeta sportlikult vaba aega. Platsid püstitada kohtadesse, kus on vähem võimalusi spordiks ja vabaaja veetmiseks.

Näidised:

 

MUFF Muinasjutufilmide festival

Eesmärk ja vajalikkuse kirjeldus esitaja poolt:

PÖFF, HÕFF, TARTUFF, MAFF jm taolised filmifestivalid on Eestis väga populaarsed. Miks mitte anda Keila meelelahustusvaldkonna põnevust juurde ja korraldada täiesti oma filmifestival?

1) Festival elavdab elu väikelinnas ning toob siia juurde turiste, mis omakorda elavdab siinset majandust - kliente saavad perioodiliselt juurde nii kohvikud kui poed.

2) Festival toob Keila nö "maailmakaardile" ehk suurendab linna tuntust Eestis, kinnistades ühtlasi Keila kui peresõbraliku linna kuvandit.

3) Festival annab Keila noortele ja miks mitte ka vanematele elanikele võimaluse vabatahtliku tööga kätt harjutada.

 

Toimetaja: MARET LEPIKSAAR