Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust makstakse ühele vanemale tingimusel, et laps on Keila linna elanik ja üks vanematest on Keila linna elanik olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut. Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi linnavalitsuse ees. 

Kestvus:

Avalduse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Terje Rämmel, tel 6790709, terje.rammel[@]keila.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Keila linna teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Keila linnavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Keila linnavalitsusest.  Vastuvõtuajad: T 14.00-18.00 ja K 9.00-12.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: