E-TAOTLUSED

NB!

  • Keila Linnavalitsus viib järk-järgult erinevad taotlused ja avaldused üle e-taotluskeskkonda.
  • E-keskkonda viidud taotlused on lingitud allpool pealkirjades.
  • Taotlused, mida soovite alla laadida või välja trükkida, leiate blankettide lehelt

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOID

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks

Avaldus sünnitoetuste taotlemiseks

Avaldus suure pere toetuse taotlemiseks

Avaldus matusetoetuse taotlemiseks

Avaldus eestkostel oleva lapse toetuse taotlemiseks

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks 

Avaldus puudega lapse hooldajateotuse taotlemiseks

Avaldus eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks

Avaldus täisealise puudega isiku hooldajaks ja hooldajatoetuse määramiseks

Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks

Avaldus tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste taotlemiseks

 

HARIDUS

Eralasteasutuse aruanne

Eralasteasutuse toetuse taotlus

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine Taotlust saab esitada 01.08.-30.10.

Lasteaiakoha taotlus

 

EHITUS, PLANEERINGUD, KESKKOND

Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Katastriüksuse jagamise avaldus 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotlus täitke palun ehitisregistris
 

KULTUUR, HUVITEGEVUS

Kogukonna tegevuse projektitoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse projektitoetuse aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale (näidis: aruande vorm; kuluaruanne)

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale (näidis: aruande vorm)

Noorte huvitegevuse baasitoetuse taotlus

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse kasutamise aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale 

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse taotlus (taotlus ei ole hetkel aktiivne)

 

TUNNUSTAMISED

Kultuuripreemia (taotlus ei ole hetkel aktiivne)

Teenetemärk (taotlus ei ole hetkel aktiivne)

Noorte tunnustamiskonkurss „Aasta sündmus"

Noorte tunnustamiskonkurss „Aasta tegija"

 

PEREKONNASEISU- JA RAHVASTIKUTOIMINGUD

Arhiivsete dokumentide väljastamine 

Elukohateade

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Nime muutmine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

 

MUU

Raieloa taotlus

Avaliku ürituse loa taotlus

„Veoauto sõidu keeld" loa väljastamiseks taotlus mootorsõidukiga sõitmiseks liiklusmärgi mõju piirkonda

Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon Keila linnas