E-TAOTLUSED

NB!

  • Keila Linnavalitsus viib järk-järgult erinevad taotlused ja avaldused üle e-taotluskeskkonda.
  • E-keskkonda viidud taotlused on lingitud allpool pealkirjades.
  • Kiired lingid taotluskeskkondadesse:
    SPOKU - haridus, sotsiaalhoolekanne, kultuur ja huvitegevus
    OPIS - kaevetöö, tänava sulgemine, veoluba, välireklaam
  • Taotlused, mida soovite alla laadida või välja trükkida, leiate blankettide lehelt

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOID

Avaldus sissetulekust sõltuva elektrihinna toetuse taotlemiseksSPOKUS taotlemisperiood 10.01.2022 - 31.05.2022 (loe lähemalt)

Avaldus erivajadusega lapse koolitranspordi toetuse taotlemiseks

Avaldus sünnitoetuste taotlemiseks

Avaldus suure pere toetuse taotlemiseks

Avaldus matusetoetuse taotlemiseks

Avaldus eestkostel oleva lapse toetuse taotlemiseks

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks 

Avaldus puudega lapse hooldajateotuse taotlemiseks

Avaldus eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks

Avaldus täisealise puudega isiku hooldajaks ja hooldajatoetuse määramiseks

Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks

Avaldus tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste taotlemiseks

 

HARIDUS

Eralasteasutuse aruanne

Eralasteasutuse toetuse taotlus

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine Taotlust saab esitada 01.08.-30.10.

Lasteaiakoha taotlus

 

EHITUS, PLANEERINGUD, KESKKOND

„Veoauto sõidu keeld" loa väljastamiseks taotlus mootorsõidukiga sõitmiseks liiklusmärgi mõju piirkonda

Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks

Avariikaevetööde akt 

Kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akt

Ehitus- ja kasutusloa ning projekteerimistingimuste taotlus täitke palun ehitisregistris 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Katastriüksuse jagamise avaldus 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Raieloa taotlus

Hoolduslõikusloa taotlus

Reklaami paigaldusloa taotlus
 

KULTUUR, HUVITEGEVUS

Kogukonna tegevuse projektitoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse projektitoetuse aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale (näidis: aruande vorm; kuluaruanne)

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse taotlus

Kogukonna tegevuse tegevustoetuse aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale (näidis: aruande vorm)

Noorte huvitegevuse baasitoetuse taotlus

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse kasutamise aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale 

Noorte huvitegevuse meisterlikkuse toetuse taotlus

 

TUNNUSTAMISED

Kultuuripreemia (esitamise tähtaeg: 15 jaanuar 2022)

Aasta sündmus (esitamise tähtaeg: 15 jaanuar 2022)

Aasta tegija (esitamise tähtaeg: 15 jaanuar 2022)

Teenetemärk (taotlus ei ole hetkel aktiivne)

Noorte tunnustamiskonkurss „Aasta jälg 2021/2022"

 

PEREKONNASEISU- JA RAHVASTIKUTOIMINGUD

Sünni registreerimine

Elukohateade

Minu ruumi elanikud

Rahvastikuregistri väljavõte ja elukohatõend

Isikuandmete rahvastikuregistrisse kandmine ja isikukoodi andmine

Korduvate tõendite väljastamine

Nime muutmine

Nõuded välisriigi dokumentide vastuvõtmisel

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine

Arhiivsete dokumentide väljastamine 

MUU

Avaliku ürituse loa taotlus

Reklaamimaksu deklaratsioon Keila linnas