Keila Linnavalitsust puudutavate jõustunud kohtulahenditega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehe kaudu. 

Lahendite otsimiseks sisestada otsinguväljal „lahendi tekst" sõnad „Keila Linnavalitsus".

Jõustunud Riigikohtu otsused leiate ka otse Riigikohtu kodulehelt.

Samuti on Riigi Teataja võrguväljaandes võimalik tutvuda Eesti kohtute ning Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendite kokkuvõtetega.

Kohtulahendi otsingul võivad abiks olla ka märksõnastikud Riigikohtu ja Riigi Teataja veebilehel.