PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis...

Keila, Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis...

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Pargi nt 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila, Pargi tn 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Pargi nt 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila Linnavalitsus võttis 19.08.2021 korraldusega nr 237 vastu Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli...

Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.09-27.09.21

Keila Linnavalitsus võttis 19.08.2021 korraldusega nr 237 vastu Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli...

Keila Linnavalitsus võttis 12.08.2021 korraldusega nr 233 vastu Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila...

Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.09-17.09.21

Keila Linnavalitsus võttis 12.08.2021 korraldusega nr 233 vastu Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila...

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteseisukohad ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamise.

Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.08.2021 kuni 20.09.2021

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteseisukohad ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamise.

Planeeritav 7,2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel.

Pargi tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 01.07–01.08.2021

Planeeritav 7,2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel.

Korduv avalik väljapanek on vajalik, kuna detailplaneeringu eskiisis on tehtud olulised muudatused.

Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiis on teistkordsel avalikul väljapanekul

Korduv avalik väljapanek on vajalik, kuna detailplaneeringu eskiisis on tehtud olulised muudatused.

Keila Linnavalitsus korraldab Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.01.2021.-12.02.2021.

Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Keila Linnavalitsus korraldab Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.01.2021.-12.02.2021.

Keila Linnavalitsus korraldab Pargi tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 22.01.2021.-05.02.2021.

PARGI TN 3 KINNISTU NING LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

Keila Linnavalitsus korraldab Pargi tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 22.01.2021.-05.02.2021.

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.   Keila Linnavalitsus võttis 13.08.2020 korraldusega nr 236 vastu Uus tn 19, Uus tn 19a...

Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.   Keila Linnavalitsus võttis 13.08.2020 korraldusega nr 236 vastu Uus tn 19, Uus tn 19a...

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel. Planeeringuala suurus on ligi 6 ha. DP eesmärk on rajada endisele, mahajäetud tööstusalale uus...

Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapanek

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel. Planeeringuala suurus on ligi 6 ha. DP eesmärk on rajada endisele, mahajäetud tööstusalale uus...

Materjalidega saab tutvuda www.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.
    Planeeritav 7.2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli  staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel. Planeeringualast põhja...

Pargi tn 30 detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 5.07.-13.08.2019. Avalik arutelu toimub 13.08.2019 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.30.

    Planeeritav 7.2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli  staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel. Planeeringualast põhja...

Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimub 25.06.-02.07.2019.

Pargi 2 (kooli) DP

Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimub 25.06.-02.07.2019.

Keila Linnavolikogu võttis 29.01.2019 otsusega nr 1 vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala (2 ha) detailplaneeringu (DP). DP-ga muudetakse Keila linna üldplaneeringut: üldmaa juhtotstarbega alale...

Aukamäe detailplaneeringu avalik väljapanek 22.02.-27.03.2019

Keila Linnavolikogu võttis 29.01.2019 otsusega nr 1 vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala (2 ha) detailplaneeringu (DP). DP-ga muudetakse Keila linna üldplaneeringut: üldmaa juhtotstarbega alale...

 millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule ning reformimata riigimaale kokku 19 üksikelamu-, 4 kaksikelamu-, 3 tänavakrunti  ja  1 haljasala krunt. Uute tänavate nimedeks on...

Keila Linnavalitsus võttis 06.07.2018 korraldusega nr 246 vastu Tuula tee, Raba tn, Ülesõidu tn ning Ringtee vahelise ala detailplaneeringu (DP),

 millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule ning reformimata riigimaale kokku 19 üksikelamu-, 4 kaksikelamu-, 3 tänavakrunti  ja  1 haljasala krunt. Uute tänavate nimedeks on...

DP avalik väljapanek toimub 29.06-13.07.18. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.

Keila Linnavalitsus võttis 07.06.2018 korraldusega nr 198 vastu Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute (0,3 ha) detailplaneeringu (DP).

DP avalik väljapanek toimub 29.06-13.07.18. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.

Aukamäe DP põhijoonis Aukamäe DP seletuskiri Aukamäe DP asukoha skeem Aukamäe DP kontaktvöönd ja üldplaneeringu muutus Aukamäe DP Ringtee väljavõte ...

Aukamäe kinnistu ja lähiala DP eelnõu avalik väljapanek toimub 02.04-02.05.2018. Avalik arutelu toimub 02.05.2018 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.00.

Aukamäe DP põhijoonis Aukamäe DP seletuskiri Aukamäe DP asukoha skeem Aukamäe DP kontaktvöönd ja üldplaneeringu muutus Aukamäe DP Ringtee väljavõte ...

Vesiveski DP algatamine Vesiveski DP lähteseisukohad Vesiveski DP seletuskiri Vesiveski DP põhijoonis Vesiveski DP põhijooniste võrdlus Vesiveski DP...

Vesiveski I DP eelnõu avalik väljapanek toimub 29.03-30.04.2018. Avalik arutelu toimub 30.04.2018 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.30

Vesiveski DP algatamine Vesiveski DP lähteseisukohad Vesiveski DP seletuskiri Vesiveski DP põhijoonis Vesiveski DP põhijooniste võrdlus Vesiveski DP...