Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tänaval...

Keila, Paldiski mnt 33 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tänaval...

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Planeeringuala suurus on ca 0,1 ha ja see paikneb väikeelamute piirkonnas (valdavalt üksikelamud), ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu...

Keila Linnavalitsus algatas 23.02.2022 korraldusega nr 44 Tuula tee 14 detailplaneeringu (DP)

Planeeringuala suurus on ca 0,1 ha ja see paikneb väikeelamute piirkonnas (valdavalt üksikelamud), ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu...

Planeeritav ala asub Keila linna loodeosas Harju KEK´i tootmisala kõrval, vahetult 8 Tallinn–Paldiski maantee ja Geoloogide tänava ääres. Planeeringualasse on kaasatud Paldiski mnt 33 kinnistu...

Paldiski mnt 33 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP) eskiisi avalikustamine

Planeeritav ala asub Keila linna loodeosas Harju KEK´i tootmisala kõrval, vahetult 8 Tallinn–Paldiski maantee ja Geoloogide tänava ääres. Planeeringualasse on kaasatud Paldiski mnt 33 kinnistu...

Keila Linnavalitsus võttis 22.12.2021 korraldusega nr 371 vastu Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (DP).

Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Keila Linnavalitsus võttis 22.12.2021 korraldusega nr 371 vastu Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (DP).

Kinnistu asub Tallinn-Paldiski  maantee, Keila jõe ja Maxima vahelisel alal ning on praegu hoonestamata (valdavalt rohumaa). Planeeringuala suurus on ~1,5 ha. Kinnistule kavandatakse rajada...

Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP) teistkordne avalikustamine

Kinnistu asub Tallinn-Paldiski  maantee, Keila jõe ja Maxima vahelisel alal ning on praegu hoonestamata (valdavalt rohumaa). Planeeringuala suurus on ~1,5 ha. Kinnistule kavandatakse rajada...

Keila Linnavalitsus teavitab Jõe 57b ja 57c detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi menetluse seisust. 17.09.2021 teavitasime, et kaalusime DP koostamise lõpetamist, sest on tugev avalikkuse...

Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisist

Keila Linnavalitsus teavitab Jõe 57b ja 57c detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi menetluse seisust. 17.09.2021 teavitasime, et kaalusime DP koostamise lõpetamist, sest on tugev avalikkuse...

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Planeeringuala suurus on ca 2 ha ja see asub linna servas Haapsalu mnt ääres. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu...

Keila Linnavalitsus algatas 07.10.2021 korraldusega nr 291 Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP)

Planeeringuala suurus on ca 2 ha ja see asub linna servas Haapsalu mnt ääres. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu...

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 21.08.-20.09.2021 esitati üks...

Keila, Tammiku tee 4 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 21.08.-20.09.2021 esitati üks...

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis...

Keila, Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis...

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Pargi nt 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila, Pargi tn 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Pargi nt 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus...

Keila Linnavalitsus võttis 19.08.2021 korraldusega nr 237 vastu Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli...

Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.09-27.09.21

Keila Linnavalitsus võttis 19.08.2021 korraldusega nr 237 vastu Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli...

Keila Linnavalitsus võttis 12.08.2021 korraldusega nr 233 vastu Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila...

Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.09-17.09.21

Keila Linnavalitsus võttis 12.08.2021 korraldusega nr 233 vastu Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (DP). Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila...

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteseisukohad ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamise.

Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.08.2021 kuni 20.09.2021

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, kinnitati lähteseisukohad ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamise.

Planeeritav 7,2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel.

Pargi tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 01.07–01.08.2021

Planeeritav 7,2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel.

Korduv avalik väljapanek on vajalik, kuna detailplaneeringu eskiisis on tehtud olulised muudatused.

Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eskiis on teistkordsel avalikul väljapanekul

Korduv avalik väljapanek on vajalik, kuna detailplaneeringu eskiisis on tehtud olulised muudatused.

Keila Linnavalitsus korraldab Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.01.2021.-12.02.2021.

Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Keila Linnavalitsus korraldab Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.01.2021.-12.02.2021.

Keila Linnavalitsus korraldab Pargi tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 22.01.2021.-05.02.2021.

PARGI TN 3 KINNISTU NING LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

Keila Linnavalitsus korraldab Pargi tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 22.01.2021.-05.02.2021.