Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

KEHTIVAD ARENGUKAVAD:

KEILA LINN:

Keila Linnavolikogu 27.08.2019 määrus nr 8 "Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine"

KEILA LINNA HALLATAVAD ASUTUSED:

MUUD: