Keila linna elanike rahuloluküsitlus

Keila Linnavalitsus on algatanud linna arengukava uuendamise.

Arengukava uuendamise raames viiakse läbi elanike rahuloluküsitlus ja selle analüüs ning korraldatakse fookusgruppide kohtumisi valdkondade esindajatega. Fookusgruppide valdkonnad on jaotatud järgmiselt:

  • Haridus (alus-, põhi-, keskharidus, formaalne ja mitteformaalne haridus, noorsootöö);
  • Tervise ja sotsiaalvaldkond (sh terviseedendus);
  • Kultuur, sport, vabaaeg, kodanikualgatus, religioon;
  • Keskkond, heakord, avalik ruum, avalik kord, turvalisus;
  • Kommunaalmajandus, taristu, ühistransport, ettevõtlus, energiamajandus;
  • Juhtimine, koostöö (sh sõprussidemed), avalikud suhted, mainekujundus.

Samuti on kavandatud avalik seminar, mis  jääb 2021. aasta varakevadesse.

Rahuloluküsitluse eesmärk on kaardistada elanike rahulolu avalike teenustega, tuua välja peamised väljakutsed, ootused ja ettepanekud linna edasise arengu kavandamiseks. Teie tagasiside on väga oluline, et muuta linna elukorraldust paremaks.

Küsitlus on anonüümne, infot kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel ja paremate juhtimisotsuste langetamiseks. Küsimustele vastamine võtab aega 15-30 minutit.

Küsitluse saab täita veebikeskkonnas ajavahemikul või paberkandjal 16.-30 oktoober 2020.

Paberil küsitluslehed asuvad kolmes linna asutuses:

  • Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 12),
  • Keila Sotsiaalkeskuses (Pargi 30-3),
  • Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1).

Täidetud küsimustikud võib jätta nimetatud asutustesse vastavasse küsitluskasti või tuua Keila Linnavalitsuse postkasti Keskväljak 11.

Küsimuste tekkimisel palume kirjutada aadressil: arengukava@keila.ee või helistada telefonil 679 0700.

Aitäh, et hoolite Keila arengu eest!

Elanike rahuloluküsitluse Wordi versiooni saab alla laadida siit.