Vastutab abilinnapea Maret Lepiksaar

Telefon: 5221163

E-post: maret.lepiksaar@keila.ee

Keila linna arengu planeerimine ja arendustegevuste elluviimine arengukavade ja taotluste koostamise ja projektide juhtimise kaudu, linna asutuste, linna juriidiliste isikute ja kolmanda sektori organisatsioonide arendusprojektide koostamise nõustamine ja koordineerimine.