Keila Linnavolikogu 26.01.2021 otsus nr 1 "Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 2 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 3 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 4 "Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 16.02.2021 otsus nr 5 "Keila linna 2021. aasta kultuuripreemia määramine"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 6 "Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 7 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 otsus nr 8 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 otsus nr 9 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.201 otsus nr 10 "Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 otsus nr 11 "Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine"

Otsuse nr 11 juurde "Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025"

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 12 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Otsuse nr 12 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruanne"

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 13 "„Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine"

Otsuse nr 13 juurde "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" 

Keila Linnavolikogu 25.05.2021 otsus nr 14 "Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks"