Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 1 "Keila Linnavalitsuse liikme kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 2 "Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 3 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 4 "Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 5 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 6 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 7 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.01.2008.a. otsus nr 8 "Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008.a. otsus nr 9 "Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine ning õiguste ja kohustuste üleandmine sihtasutusele Keila Hariduse Sihtasutus" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008.a. otsus nr 10 "Keila linn, Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008.a. otsus nr 11 "Keila linnapea lähetuskulude hüvitamine" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008.a. otsus nr 12 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 13 "Osaühingu Keila Tervisekeskus Aktsiaseltsile Keila Vesi kuuluvast osast osa omandamine" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 14 "Linnavara üleandmine Keila Hariduse Sihtasutusele" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 15 "Pargi tn 38 asuva kinnistu võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 16 "Riigihanke (viitenumber 103527) tulemusel sõlmitud hankelepingu heakskiitmine" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 17 "Keila linna Piiri tänava ja Uus-Paldiski mnt vahelise ala detailplaneeringu osaline (I etapp) kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 18 "Harku valla ja Keila linna vahelise piiri korrigeerimine" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008.a. otsus nr 19 "Keila Linnavolikogu 18. detsembri 2007. aasta otsuse nr 61 "Keila linnapea palgatingimuste kinnitamine" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. otsus nr 20 "Korteriomandite Kruusa tn 11A-3 ja Põhja tn 10a-28 võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. otsus nr 21 "Põllu tn 1a-224, Põllu tn 1a-503, Põllu tn 1a-515 ja Põllu tn 1a-516 eluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. otsus nr 22 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. otsus nr 23 "Detailplaneeringu kehtestamine Põhja tn 12b kinnistu ehitusõiguse määramiseks" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. otsus nr 24 "Keila linna teenetemärgi andmine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 25 "Varalise kohustuse võtmine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 26 "Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 27 "MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 28 "Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 29 "Detailplaneeringu kehtestamine Keila linna veehaarde Kruusa tn reservpuurkaevu rajamiseks" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. otsus nr 30 "Detailplaneeringu kehtestamine Põhja tn korruselamute piirkonda üldkasutatava pargiala rajamiseks" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 31 "Varalise kohustuse võtmine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 32 "Korteriomandite Kruusa tn 11A-3 ja Põhja tn 10a-28 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 33 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 34 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 35 "Keila valla ja Keila linna vahelise piiri korrigeerimine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 35 "Keila valla ja Keila linna vahelise piiri korrigeerimine" lisa 2 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. otsus nr 36 "Harku valla ja Keila linna vahelise piiri muutmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 22.07.2008. a. otsus nr 37 "Keila valla ja Keila linna vahelise piiri muutmise taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 38 "Haapsalu mnt 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 39 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 40 "Sihtasutuse Keila Terviserajad põhikirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 41 "Osalemine rahvusvahelises projektis "Terviseliikumine heaoluvallas"" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 42 Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 43 Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 44 Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 45 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. otsus nr 46 Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 47 "Linnavara otsustuskorras võõrandamine ning vara omandamine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 48 "Harjumaa Muuseumi Nõukogu liikme esitamine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 49 "Audiitori määramine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 50 "Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2008 otsuse nr 9 muutmine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 51 "Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi lõpetamine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. otsus nr 52 "Tasuta koolihariduse tagamine Keilas" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2008. a. otsus nr 53 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2008. a. otsus nr 54 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. otsus nr 55 "Keilas Luha tn 7-29 asuva korteriomandi võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. otsus nr 56 "Vara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (kinnistu Heina tn 6, 1/2 osa kaasomandist)" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. otsus nr 57 "Kontrolli tulemuste realiseerimine" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. otsus nr 58 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.11..2008. a. otsus nr 59 "Koostöökokkuleppe sõlmimine Gruusia Vabariigi Chiatura rajooniga" 
Keila Linnavolikogu 25.11..2008. a. otsus nr 60 "Koostöökokkuleppe sõlmimine ja koostööprotokolli alla kirjutamine Läti Vabariigi Sigulda rajooniga" 
Keila Linnavolikogu 25.11.2008. a otsus nr 61 "Vasara ja Piiri tänava vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 25.11.2008. a otsus nr 62 "Kinnistu Pargi 38 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a otsus nr 63 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a otsus nr 64 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a otsus nr 65 "1/2 kinnistu Heina 6 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a otsus nr 66 "Põllu tn 1a-421 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a otsus nr 67 "Linnavalitsuse volitamine linna ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks"