Keila Linnavolikogu 23.01.2010. a otsus nr 1 "Revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 23.01.2010.a otsus nr 2 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 20.02.2010.a otsus nr 3 "Varalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 20.02.2010.a otsus nr 4 "Projektitaotluse "Keila Keskkonnahariduskeskus" esitamine

Keila Linnavolikogu 20.02.2010.a otsus nr 5 "Keila linna terviseprofiili koostamise algatamine"

Keila Linnavolikogu 20.02.2010.a otsus nr 6 "Lähetusse saatmine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2010. a otsus nr 7 "Keila linna üldplaneeringu ülevaatamine"

Keila Linnavolikogu 27.03.2010. a otsus nr 8 "Tammiku ja Kaasiku kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 9 "Lasteaiakohtade loomine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 10 "Põllu tn1a-511 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 24.042010. a otsus nr 11 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" (Haapsalu maantee)

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 12 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" (Paldiski maantee)

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 13 "Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 14 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 15 "Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 24.04.2010. a otsus nr 16 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 22.05.2010. a otsus nr 17 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Luha tn"

Keila Linnavolikogu 22.05.2010. a otsus nr 18 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Ülesõidu tn"

Keila Linnavolikogu 22.05.2010. a otsus nr 19 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tammiku tee 4"

Keila Linnavolikogu 22.05.2010. a otsus nr 20 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine Keskväljak"

Keila Linnavolikogu 18.06.2010. a otsus nr 21 "Ruumide kasutusse võtmine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2010. a otsus nr 22 "Eratee avalikuks kasutuseks määramine"

Keila Linnavolikogu 18.06.2010. a otsus nr 23 "Piiri tänava ja Uus-Paldiski maantee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2010. a otsus nr 24 "Uus tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2010. a otsus nr 25 "Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.08.2010. a otsus nr 26 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a otsus nr 27 "Keila linna ametlike teadete avaldamise koha määramine"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a otsus nr 28 "Haapsalu mnt 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.09.2010. a otsus nr 29 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 19.10.2010. a otsus nr 30 "Sihtasutuse Keila Terviserajad, Sihtasutuse Keila Leht ja Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirjade muutmine"

Keila Linnavolikogu 19.10.2010. a otsus nr 31 "Lähetusse saatmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a otsus nr 32 "Varalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a otsus nr 33 "Omafinantseeringu tagamine"

Keila Linnavolikog 30.11.2010. a otsus nr 34 "Sihtasutuse Keila Terviserajad, Sihtasutuse Keila Leht ja Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirjade muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a otsus nr 35 "Kohalike teede nimekirja määramine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a otsus nr 36 "Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a otsus nr 37 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a otsus nr 38 "Varalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a otsus nr 39 "Varalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 21.12.2010. a otsus nr 40 "Põllu tn 1a-136/137 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine"