Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. määrus nr 1 "Keila Gümnaasiumi arengukava kinnitamine" 

Keila Gümnaasiumi arengukava
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. määrus nr 2 "Keila Algkooli arengukava kinnitamine" 

Keila Algkooli arengukava
Keila Linnavolikogu 25.01.2005.a. määrus nr 3 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. määrus nr 4"Keila linna koolide ja lasteaedade töötajate töötasustamise aluste muutmine" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. määrus nr 5 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord" 
Keila Linnavolikogu 22.02.2005.a. määrus nr 6 "Keila linna 2005.a. eelarve vastuvõtmine" 

Keila linna 2005.aasta eelarve 
Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a. määrus nr 7"Keila linna eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 8 "Keila linna 2005.a. I lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 9 "Keila linna eelarve muutmine"  
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 10 "Lasteaed Sipsik arengukava kinnitamine" 

Lasteaed Sipsik arengukava 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 11 "Lasteaed Miki arengukava kinnitamine" 

Lasteaed Miki arengukava

Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 12 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 13 "Keila Vene Gümnaasiumi arengukava kinnitamine" 

Keila Vene Gümnaasiumi arengukava 
Keila Linnavolikogu 31.05.2005.a. määrus nr 14 "Keila Vene Gümnaasiumi nimetuse ja põhimääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. määrus nr 15 "Keila linna 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine" 

Keila linna 2004.a. majandusaasta aruanne 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. määrus nr 16 "Keila linna 2005.a.II lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. määrus nr 17 "Keila linna eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. määrus nr 18 "Keila linna jäätmehoolduseeskirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.06.2005.a. määrus nr 19 "Jäätmeveo korraldamine Keila linnas" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. määrus nr 20 "Keila linna 2005.a. III lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 30.08.2005.a. määrus nr 21 "Keila linna ehitusmääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. määrus nr 22 "Keila linna 2005.a. IV lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. määrus nr 23 "Keila linna eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 20.09.2005.a. määrus nr 24 "Keila Gümnaasiumi arengukava muutmine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. määrus nr 25 "Keila linna 2005.a. V lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. määrus nr 26 " Keila linna eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 14.10.2005.a. määrus nr 27 "Keila Linnavolikogu 30.jaanuari 2001.a. määruse nr.1 "Maamaksust maksuvabastuse kord" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. määrus nr 28 "Keila linna 2005.a. VI lisaeelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. määrus nr 29 "Keila linna eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 20.12.2005.a. määrus nr 30 "Keila linna eelarvest spordiklubidele toetuste andmine"