Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. määrus nr 46 "Kohanime määramise kord" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. määrus nr 45 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. määrus nr 44 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra Keila linnas muutmine" 
Keila Linnavolikogu 18.12.2007.a. määrus nr 43 "Keila linna 2008. aasta eelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. määrus nr 42 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärad ja palgatingimused" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. määrus nr 41 "Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. määrus nr 40 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning huvikooli seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. määrus nr 39 "Keila linna 2007. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.11.2007.a. määrus nr 38 "Keila linna 2007. aasta eelarve IV lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. määrus nr 37 "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. määrus nr 36 "Alkohoolse joogi jaemüügi kitsenduste kehtestamine Keila linnas" 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. määrus nr 35 "Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2001 määruse nr 1 "Maamaksust maksuvabastuse kord" muutmine 
Keila Linnavolikogu 30.10.2007.a. määrus nr 34 "Maamaksumäära kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. määrus nr 33 "Keila Linnavolikogu 01.07.2003 määruse nr 12 "Keila linna ehitusmääruse kinnitamine" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. määrus nr 32 "Keila linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. määrus nr 31 "Keila linna terviseliikumise strateegilise arengukava aastani 2013 kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 25.09.2007.a. määrus nr 30 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. määrus nr 29 "Keila linnavara eeskirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. määrus nr 28 "Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2007 määruse nr 2 „Keila linna eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täitmise eeskirja kinnitamine" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. määrus nr 27 "Keila linna 2007. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.08.2007.a. määrus nr 26 "Keila linna 2007. aasta eelarve III lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 25 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 24 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 23 "Keila Linnavolikogu 30.jaanuari 2007 määruse nr 6 "Keila linna lasteaedade töötajate töötasustamise alused" muutmine" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 22 "Keila linna põhimäärus" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 21 "Keila linna 2007. aasta II lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 19.06.2007.a. määrus nr 20 "Keila linna 2007. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. määrus nr 19 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. määrus nr 18 "Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjad" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. määrus nr 17 "Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. määrus nr 16 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 29.05.2007.a. määrus nr 15 "Keila linna 2007. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 24.04.2007.a. määrus nr 14 "Keila linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. määrus nr 13 "Keila linna teenetemärgi põhimääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. määrus nr 12 "Keila linna arengukava aastani 2020 kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. määrus nr 11 "Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. määrus nr 10 "Keila linna 2007. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.03.2007.a. määrus nr 9 "Keila linna 2007. aasta eelarve I lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. määrus nr 8 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimuste ning korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.02.2007.a. määrus nr 7 "Keila linnavara eeskiri" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 6 "Keila linna lasteaedade töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 5 "Keila linna koolide töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 4 "Keila linna eelarvest kultuuritoetuste maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 3 "Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 2 "Keila linna eelarve koostamise, kasutamise, muutmise ja täitmise korra kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 30.01.2007.a. määrus nr 1 "Keila linna 2007. aasta eelarve vastuvõtmine"