Keila Linnavolikogu 29.01.2008. a. määrus nr 1 "Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008. a. määrus nr 2 "Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008. a. määrus nr 3 "Keila linna üldhariduskoolide töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 26.02.2008. a. määrus nr 4 "Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" 
Keila Linnavolikogu 25.03.2008. a. määrus nr 5 "Keila linna 2008. aasta eelarve I lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. määrus nr 6 "Keila linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. määrus nr 7 "Keila Muusikakooli põhimäärus" 
Keila Linnavolikogu 29.04.2008. a. määrus nr 8 "Keila linnavara eeskirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. määrus nr 9 "Keila linna 2008. aasta eelarve II lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 27.05.2008. a. määrus nr 10 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 17.06.2008. a. määrus nr 11 "Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine" 
Keila Linnavolikogu 22.07.2008. a. määrus nr 12 "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2019 kinnitamine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. määrus nr 13 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. määrus nr 13 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" lisa 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. määrus nr 14 "Keila linna jäätmehoolduseeskirja muutmine" 
Keila Linnavolikogu 26.08.2008. a. määrus nr 15 "Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. määrus nr 16 "Keila linna 2008. aasta eelarve III lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 30.09.2008. a. määrus nr 17 "Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. määrus nr 18 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord" 
Keila Linnavolikogu 28.10.2008. a. määrus nr 19 "Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise korra muutmine" 
Keila Linnavolikogu 25.11.2008. a. määrus nr 20 "Keila linna 2008. a eelarve IV lisaeelarve" 
Keila Linnavolikogu 25.11.2008. a. määrus nr 21 "Keila linna kultuuripreemia põhimääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 25.11.2008. a. määrus nr 22 "Hoolekandeasutuses hooldamise teenuse korraldamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a. määrus nr 23 "Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a. määrus nr 24 "Keila linna 2009. aasta eelarve vastuvõtmine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a. määrus nr 25 "Keila linna põhimääruse muutmine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a. määrus nr 26 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas muutmine" 
Keila Linnavolikogu 16.12.2008. a. määrus nr 27 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine"