Keila Linnavolikogu 27.01.2009. a. määrus nr 1 "Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra alusel makstava pearaha suuruse kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 27.01.2009. a. määrus nr 2 "Sotsiaaltoetustega seotud küsimuste otsustamise delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009 määrus nr 3 "Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009.a määrus nr 4 "Keila linna 2009. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009.a määrus nr 4 lisa "Keila linna 2009. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009.a määrus nr 5 "Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate töötasustamise alused"

Keila Linnavolikogu 31.03.2009.a määrus nr 6 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas muutmine"

Keila Linnavolikogu 28.04.2009.a määrus nr 7 "Keila linna teenetemärgi põhimääruse muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2009.a määrus nr 8 "Maareformiga seotud küsimuste otsustamise delegeerimine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009.a määrus nr 9 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009.a määrus nr 9 lisa "Keila linna konsolideerimisgrupi 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a määrus nr 10 "Keila linna 2009. aasta eelarve II lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a määrus nr 11 "Keila Lasteaed Vikerkaar põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a määrus nr 12 "Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2009 määruse nr 1 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise korra alusel makstava pearaha suuruse kinnitamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2009. a määrus nr 13 "Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärad ja palgatingimused"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a määrus nr 14 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a määrus nr 15 "Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate töötasustamise alused"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009. a määrus nr 16 "Keila linna 2009. aasta eelarve muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009. a määrus nr 16 Lisa "Keila linna 2009. aasta eelarve muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009. a määrus nr 17 "Keila linna 2009. aasta eelarve III lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009. a määrus nr 17 Lisa "Keila linna 2009. aasta eelarve III lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 30.11.2009. a määrus nr 18 "4. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009. a määrus nr 19 Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2007 määruse nr 11 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas" muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009. a määrus nr 20 "Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas muutmine"

Keila Linnavolikogu 22.12.2009. a määrus nr 21 "Keila linna kaevetööde ja tänavate sulgemise eeskirja muutmine"

Keila Linnavolikogu 25.08.2009. a määrus nr 14 "Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine" lisa