Üldplaneeringu raames on teostatud järgmised uuringud: