VAJALIK INFORMATSIOON ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

 

1. Õppetöö muusikakoolis toimub 1 . septembrist – 31. maini.

2. Koolivaheajad on Keila Kooliga samal ajal.

3. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan koostatakse üldhariduskoolide tunniplaane arvestades.

4. Õpilase poolt puudutud tunde ei asendata.

5. Õppemaks on 40.- eurot kuus septembrist maini, mis tuleb tasuda vastavalt arvel näidatud kuupäevale. Kõik üle 3 kuu võlglased lähevad üle Inkassole.

6. Pillirent on 5.- eurot kuus septembrist maini.

7. Õpilase nimekirjast kustutamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis rahuldatakse järgmise kuu alguses.

8. Õppetöö edukuse huvides on oluline erialaõpetaja ja lapsevanema regulaarne suhtlemine. Õpetaja kirjutab pidevalt õppetöö ülesanded ja muud informatsiooni õpilase päevikusse. Õpilaspäevik on kohustuslik õpilasele ja lapsevanemale.

9. Pilliõpe vajab õpilase igapäevast regulaarset harjutamist ja ettevalmistamist üldaineteks.

10. Õppetöö näeb ette esinemisi publikule.

11. Lapsevanemad on oodatud kuulama õpilaste avalikke kontserte.

12. Muusikakooli õpilaste koormus on piisavalt suur, seetõttu ei peaks lapse kooliväliste ringide ja treeningute arv ületada mõistlikkuse piiri.

13. Muusikakooli üldkasutatavates ruumides oodatakse kas tundi või transpordivahendit, järelevalve puudumise tõttu ei ole see vaba aja veetmise koht.

14. Muusikakooli ruumides ei ole lubatud välisjalatsid.

15. Muusikakooli ruumides on lubatud kasutada mobiiltelefoni ainult hädavajalikeks kõnedeks.

16. I klassi õpilased saavad muusikakooli poolt õpilaspäeviku ja uksekaardi. Uksekaart on vajalik muusikakooli sissepääsuks, selle kadumisest tuleb koheselt teatada.

17. Garderoob on valveta, sinna ei jäeta väärtuslikke asju.

18. Õpilastel ei ole lubatud sõita liftiga

 

1. Riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuva muusikalise põhihariduse andmisel on Keila Muusikakooli lapsevanemalt või õppurilt võetava õppetasu määraks lapse kohta:

 1) põhikooli nooremas ja vanemas astmes 40 eurot kuus;
 2) eelkoolis 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 3) eelkoolis 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus;
 4) lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 5) lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus.

 2. Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamise tasu on 5 eurot kuus.