29. mail kell 18.00 Keila Muusikakooli VII klassi õpilaste lõpuaktus

1. juunil kell 15.00 I-VI klassi õpilaste  lõpuaktus

 

KEILA MUUSIKAKOOL VÕTAB VASTU ÕPILASI ESIMESSE KLASSI:

  

KLAVER (kuni 8 a.) LÖÖKPILLID 
KANNEL AKORDION
VIIUL (kuni 8 a.)  KLARNET
SAKSOFON OREL
TROMPET FLÖÖT
KITARR   METSASARV
TŚELLO TUUBA
TROMBOON  

                

ETTEVALMISTUSKLASSI 5 KUNI 6- AASTASEID LAPSI

OODATUD ON KÕIK HUVILISED!

 

Konsultatsioonid:

esmaspäeval ja teisipäeval 4. ja 5. juunil kell 17.00-19.00

   

·        lapsele ja lapsevanemale sisseastumiskatsete tutvustamine.

·        nõustamine pilli valikuks.

Sisseastumiskatsed:

kolmapäeval ja neljapäeval 6. ja 7. juunil kell 16.00-19.00

sisseastumiskatsetel on vaja

 

·        laulda laul, mis lapsel kõige paremini välja tuleb

·        laulda järele klaveril ette mängitud helisid

·        laulda järele väikesi viise

·        rütmi järele plaksutada

 

Avalduse printimiseks ja täitmiseks leiab siit ja on võimalik täita ka kohapeal. 

 

Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2008 määruse nr 7 „Keila Muusikakooli põhimäärus" § 11 lõike 1 ja 2 alusel:

§ 11.  Kooli teeninduspiirkond

 (1) Kooli teeninduspiirkond on Keila linn - kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linnas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

 (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi vastu vastava omavalitsuse või muu finantseerija garantiikirja alusel. Garantiikiri on omakorda aluseks vastava kohaliku omavalitsusüksusega huvikooli õpilaskoha maksumuse katmiseks lepingu sõlmimisel.

Kaasa peab võtma lapse- ning lapsevanema isikukoodiga dokumendid. Lapsed, kelle elukoht ei ole Keila linn, peavad esitama omavalitsuse garantiikirja 15. juuniks 2018.a. Garantiikiri on vajalik ka väljaspool Keila linna elavatel eelkooliealistel lastel.

Konsultatsioonile ja sisseastumiskatsetele saab registreerimise alusel. Registreerimine toimub tööpäeviti 10.00-18.00 telefonil 53841524, lisainfot saab telefonil 5165765.

***

 

1. Riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuva muusikalise põhihariduse andmisel on Keila Muusikakooli lapsevanemalt või õppurilt võetava õppetasu määraks lapse kohta:

 1) põhikooli nooremas ja vanemas astmes 40 eurot kuus;
 2) eelkoolis 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 3) eelkoolis 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus;
 4) lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
 5) lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus.

 2. Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamise tasu on 5 eurot kuus.

I vaheaeg 21.oktoober kuni 29.oktoober 2017

II vaheaeg 23.detsember 2017 kuni 3.jaanuar 2018

III vaheaeg 24.veebruar kuni 4.märts 2018

IV vaheaeg 21.aprill kuni 29.aprill 2018

V vaheaeg 8.juuni kuni 31.august 2018

 

VAJALIK INFORMATSIOON ÕPILASELE JA LAPSEVANEMALE

 

1. Õppetöö muusikakoolis toimub 1 . septembrist – 31. maini.

2. Koolivaheajad on Keila Kooliga samal ajal.

3. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan koostatakse üldhariduskoolide tunniplaane arvestades.

4. Õpilase poolt puudutud tunde ei asendata.

5. Õppemaks on 40.- eurot kuus septembrist maini, mis tuleb tasuda vastavalt arvel näidatud kuupäevale. Kõik üle 3 kuu võlglased lähevad üle Inkassole.

6. Pillirent on 5.- eurot kuus septembrist maini.

7. Õpilase nimekirjast kustutamise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus, mis rahuldatakse järgmise kuu alguses.

8. Õppetöö edukuse huvides on oluline erialaõpetaja ja lapsevanema regulaarne suhtlemine. Õpetaja kirjutab pidevalt õppetöö ülesanded ja muud informatsiooni õpilase päevikusse. Õpilaspäevik on kohustuslik õpilasele ja lapsevanemale.

9. Pilliõpe vajab õpilase igapäevast regulaarset harjutamist ja ettevalmistamist üldaineteks.

10. Õppetöö näeb ette esinemisi publikule.

11. Lapsevanemad on oodatud kuulama õpilaste avalikke kontserte.

12. Muusikakooli õpilaste koormus on piisavalt suur, seetõttu ei peaks lapse kooliväliste ringide ja treeningute arv ületada mõistlikkuse piiri.

13. Muusikakooli üldkasutatavates ruumides oodatakse kas tundi või transpordivahendit, järelevalve puudumise tõttu ei ole see vaba aja veetmise koht.

14. Muusikakooli ruumides ei ole lubatud välisjalatsid.

15. Muusikakooli ruumides on lubatud kasutada mobiiltelefoni ainult hädavajalikeks kõnedeks.

16. I klassi õpilased saavad muusikakooli poolt õpilaspäeviku ja uksekaardi. Uksekaart on vajalik muusikakooli sissepääsuks, selle kadumisest tuleb koheselt teatada.

17. Garderoob on valveta, sinna ei jäeta väärtuslikke asju.

18. Õpilastel ei ole lubatud sõita liftiga