Kutse Keila Linnavolikogu istungile

 

Keila Linnavolikogu 13. istung toimub teisipäeval, 25. septembril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
  3. Omafinantseeringu tagamine
  4. Maade munitsipaalomandisse taotlemine
  5. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees