Kutse Keila Linnavolikogu 29. istungile

Keila Linnavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 25. veebruaril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Õiguskord Keila linnas 2019. aastal
  3. Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine
  4. Rahalise kohustuse võtmine (2020. aasta hanked)
  5. Ettepanekud Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kohta
  6. Keila linna ehitusmääruse muutmine

 

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees