Kriisikomisjoni koosolek 19.märtsil 2020

COVID-19 tõrjumiseks moodustatud Keila kriisikomisjoni esimehe Enno Felsi sõnul kulgeb Keilas eriolukorra kohta rahulikult. Kõik linna asutused on oma töökorralduse ümber  kohandanud Vabariigi Valitsuse seatud nõuetele vastavalt. Eesmärk on kahandada inimestevahelisi kontakte miinimumini. Lasteaiad on valmis ööpäevaringse laste järelevalve võimaldamiseks.

Linnapea hoiatas, et lähinädalatel on oodata haigestunute arvu kasvu. Terviseamet ei  ole pidanud vajalikuks kohalikke omavalitsusi piirkonna nakatunute arvust informeerida.

Eriolukorral ajal on suurima töökoormuse osaks saanud sotsiaalkeskus ja haridusasutused.

Keila Sotsiaalkeskus on külastajatele suletud, kuid kõik töötajad on ametis ja terved. On alustatud riskirühma kuuluvate isikutele, peamiselt eakatele toiduabi korraldamisega.  Osadele isikutele toimetab sooja toitu Comlink OÜ.  Abivajajad saavad sotsiaalkeskusega kontakti telefonil 5207448. Koormuse suurenedes on linn valmis kaasama teiste linnaasutuste töötajaid ja vabatahtlikke. Samas kutsub kriisikomisjon üles kõiki linnakodanikke märkama oma naabruses elavaid eakaid ja võtma neile poest toidukraami toomine enda hooleks.

Kõik koolid, seal hulgas Keila Muusikakool on läinud üle kaug- ja koduõppevormile.

Politseil on tähelepanek, et küllalt paljud koolinoored ei järgi koduõppe kehtestamise põhiideed – vältida kontakte, vaid kogunevad ikkagi seltskondadesse. Politsei koostöös G4S-iga kavatseb noorteseltskondi jätkuvalt korrale kutsuda ja selgitada selliste kogunemise ohtlikkust. Politsei palub lapsevanematel kodus selgitada noortele, et vahetu suhtlemine suurendab nakatumise riski.

Palvele lapsed koju jätta on lapsevanemad reageerinud vastutustundlikult. Sel nädalal on lasteaedades kokku kümmekond last.

Keila lasteaiad on valmis vastavalt Vabariigi Valitsuse seatud ülesandele seadma sisse ööpäevaringne järelvalve. Vastav sooviavaldus tuleb esitada lasteaia direktorile.

Kriisikomisjon arutas lasteaedade osalustasu teemat. Otsus osalustasu suurusest eriolukorra ajal langetatakse enne märtsikuu arvete laialisaatmist.

Päästeameti esindaja sõnul on Keila komando töövalmiduses.

AS Keila Vesi tegevus on plaanipärane. Tehnikud-operaatorid toimetavad nii, et omavahel kokku ei puutu. Riskirühma kuuluvad töötajad saavad kodus olla.

Linnavalitsuse ametnikud on enamalt jaolt kodukontoris. Linnavalitsuses käiakse vaid hädavajadusel. Linn on sisse seadnud ööpäevaringse infotelefoni  679 0700, e-post klv@keila.ee

 

Värske informatsiooni saamiseks jälgige üleriigilise leviga ja Keila linna infokanaleid - http://www.keila.ee    ja https://www.facebook.com/Keilalinn

Kriisikomisjoni planeeritud järgmine kokkusaamine on järgmisel neljapäeval, 26.märtsil. Vajadusel kogunetakse varem. Tekkivad probleemid lahendatakse jooksvalt.