44.nädal 2019

 

Esmaspäev, 28.oktoober:

Naiste esiliiga teises ringis tuli Keilal pühapäeval vastu võtta 64:82 kaotus, kui kohtuti tugeva OSK Korvpallinaiskonnaga. Vastased rünnak sujus kohe alguses paremini, eksisime kaitses lihtsates olukordades ning mängu saatus oli suuresti selge juba poolajaks. Teise poolaja mängisime küll punktide vaatest võrdselt, kuid vahet tagasi teha enam ei õnnestunud. Suuremad punktitoojad Keila poolelt seekord Liis 19 ja Kristel 13 punktiga. Järgmises ringis kohtume 10. novembril kell 14:30 Pärnu Spordikooliga taaskord Keila Tervisekeskuses.

Keila Kultuurikeskuses oli  Vana Baskini etendus "GARAAŽ". Mängivad: Tõnu Oja (Eesti Draamateater), Andrus Eelmäe., lavastaja: Tamur Tohver.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

 

Teisipäev, 29.oktoober:

Lääne-Harju politseijaoskond teatas oma leheküljel FB-s, et Keila sõidukirehvide kahjustajad on tuvastatud. „Täname Keila kogukonda, kes tegid patrullpolitseinike ning kohalike piirkonnapolitseinikega väga head koostööd. Tänu ühiselt kogutud andmetele on tänaseks kindlaks tehtud, et rehvide lõhkujateks olid kaks alaealist noormeest. Lääne-Harju politseijaoskond on alustanud antud isikute osas kriminaalmenetlust asja rikkumise ja hävitamise paragrahvi järgi," oli postituses.

Keila Linnavolikogu 25. istung toimus teisipäeval, 29. oktoobril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu luges esimest korda eelnõud Keila Põhikooli ümberkujundamisest. Plaanis on liita Keila Põhikool Keila Kooliga ühise juhtimise alla. Venekeelse õppega Keila Põhikoolis käib täna 179 õpilast, kellest vaid 60 on Keila elanikud, mis on ühe omavalitsusüksuse munitsipaalkooli jaoks tavatu olukord. Keila linnaelanike hulgas on juba mitmeid aastaid olnud äärmiselt väike koolitusnõudlus venekeelseks põhikooli õppeks. Esimene klass on olnud alakomplekteeritud, s.o. sinna on läinud igal aastal oluliselt vähem kui 24 õpilast ning neis alakomplekteeritud klassides on Keila linnaelanikest lapsi vaid mõned üksikud. Klassikomplektide suurused on viimastel aastatel oluliselt kahanenud: näiteks tänases 4. klassis on 19 õpilast, kellest vaid 7 õpilast Keila linnast, 3. klassi 17-st õpilast on Keila linnast 3, 2. klassi 15 õpilasest Keilast 6. Käesoleval õppeaastal läks Keila Põhikooli esimesse vaid 11 last, kellest kõigest 1 on Keilast.  Keila linnaelanikest vene kodukeelega lapsed omandavad alushariduse koos eesti kodukeelega lastega kohalikes eestikeelsetes lasteaedades. Linnal on plaanis täiendavalt panustada lasteaedades ning algklassides eesti keele õppe tõhustamisse  vene kodukeelega lastele, et neil oleks ettevalmistus ja võimalus asuda õppima eestikeelses koolis. Keila Linnavalitsus pöördus käesoleval aastal Keila linnast õpilaskohta ostvate kohalike omavalitsuste  poole ettepanekuga tasuda arvestatud õpilaskoha tegelik maksumus. Tänaseks on tulnud keeldumine Keila Põhikoolis ostetavate õpilaskohtade piirmäära ületava summa tasumiseks enamikelt  omavalitsustelt, sealhulgas nii Lääne-Harju valla  poolt, kust Keila Põhikoolis õpib 76 õpilast (märkimisväärselt rohkem kui Keila linnaelanikest õpilasi), kui Tallinna linna poolt, kust Keila Põhikoolis õpib 22 õpilast. Sellest johtuvalt tuleb Keila linnal kanda kulud teiste omavalitsuste õpilaste eest. Seetõttu on otstarbekas liita Keila Põhikool Keila Kooliga ühtse juhtimise all, mis tagab paremini nii Keila linna koolivõrgu tervikliku ja jätkusuutliku arengu, võimaldades efektiivsemalt toetada põhihariduse omandamise võimalusi Keilas nii vene kui ka eesti õppekeelega lastele. Oluline on tagada kõikide õpilaste, olenemata nende kodukeelest, hea hariduslik ettevalmistus ja õpitingimused ning tõsta õpitegevuse tulemuslikkust. Samuti on oluline see, et ühes koolis õppimine loob paremad võimalused eestikeelsete ja venekeelsete laste vaheliseks suhtluseks ning soodustab kogukondade teineteisele lähendamist ja paremat üksteise mõistmist.

Linnavolikogu ees oli I lugemisel Keila linna 2019.aasta II lisaeelarve kogumahus 159 098 eurot. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 211 098 eurot, põhitegevuse kulud  7 488 eurot, investeerimistegevus kogusummas 296 981 eurot. Eelarve tulusid suurendatakse 178 793 euro võrra, sellest 150 000 eurot tuginedes 9 kuu planeeritust suuremale üksikisiku tulumaksu laekumisele. Suurem osa sellest, ehk 130 000 suunatakse Keskpargi selle aasta töödemahu suurenemise katteks.

Keila Linnavolikogu otsustas võõrandada Keila linnale kuuluv Pargi tn 2 asuv kinnistu koos sellega seotud õiguste ja kohustustega linnale kuuluvale Aktsiaseltsile Keila Vesi. Pargi tn 2 asuval kinnistul asuva hoone kasutamise jätkamiseks munitsipaalkooli pidamiseks sõlmitakse samaaegselt võõrandamistehinguga AS-ga Keila Vesi tähtajatu üürileping, mille kehtivuse alguskuupäev on kinnistu omandi ülemineku päev ning mille üürihind vaadatakse üle pärast Pargi tn 2 asuva hoone rekonstrueerimist. 2010. aastal Keila linnavalitsuse tellimusel koostatud dokumendi „Keila linnale kuuluvate varade juhtimise konsolideerimine analüüs" jõuti järeldusele, et „suuremate linna enda haldushoonete ehitamise või renoveerimise puhul oleks pindade üleandmisest kinnisvara AS-ile kasu linnale, sest kinnisvara AS saaks võtta laenu hoone ehitamiseks, kusjuures laen ei kajastuks linna kohustusena linnaeelarve  ning linn võtaks pärast valmimist hoone pikaajalisele rendile, mille arvelt tasutaks laenumakseid. Väheneb koormus linnaeelarvele - kulutuste jaotumine pikema ajaperioodi lõikes ning samuti vähenevad koos sellega investeeringuteks vaja olevad ühekordsed summad.". See järeldus on aktuaalne ka täna, kui linn planeerib leevendada Keila munitsipaalkoolide ruumipuudust Pargi tn 2 kinnistul asuvale hoonele juurdeehituse rajamisega.

Linnavolikogu muutis koolilõuna toetuse kasutamise tingimusi ja korda. Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul kaetakse 1.-6.klassi õpilastel  riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest. 7.-12.klassi õpilastel  riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe tasub lapsevanem või eestkostja. Linn tasub ka Waldorfkooli Läte 1.-7.klassis käivate Keila linna õpilaste koolilõuna samas mahus, kui linna munitsipaalkoolide õpilastele. Seni tasus linn koolitoidu eest kuni 6.klassini.

Täna oli Muusikakooli saalis Keila noorte osaluskohvik, korraldatud Keila noortest koosneva tuumiku poolt. Aruteluks on Keila linna võimalused/puudused, mured, soovid jne. Teemadeks: Kultuur, liiklus, noortekeskus, haridus, sport, linnapilt, atraktiivsus. Vaata pilte.

Kunstiringi "välitund" toimus Harju Maakonnaraamatukogu galeriis, inspiratsiooniks Anneli Säre imelised maastikud. Tegime ka pastellidega mõned visandid - kes proovis Anneli pilti järgi teha, kes püüdis aknast avanevat vaadet.

Harju Maakonnaraamatukogus: "Keila linna Aumärgi omanik Erik Tohvri - kodanikunimega Hans-Erik Laansalu". Harju Maakonnaraamatukogult meie loetumale autorile tänutäheks väljapanek tema loomingust. Õnnitleme!

Kogu Lääne-Harjumaa kohal oli kella 11 ajal kosta plahvatusi, sealhulgas ka Paldiskis. Selgitan, et kellegi elu ja tervis ohus ei ole. Seda häält tekitasid meie õhuruumi kaitsvad lennukid, mis harjutasid ülehelikiirusel lendamist.

Hoolimata heitlikust ilmast käis kolme päeva jooksul Soomusrongil nr 7 Wabadus vaatmas  1895 inimest. Vaata pilte.

Keila Koolis olid ettevõtluse loeng 12.klassile "Minu lugu"  ning Mare Vahtre Tartu Ülikool loeng "HPV ehk inimese papilloomiviirus".

 

Kolmapäev, 30.oktoober:

Keila Kooli direktor Mait Tõitoja, õppealajuhataja Kaja Peetris, Keila Põhikooli direktor Jelena Mihhejeva, haridusnõunik Terje Rämmel, haridusspetsialist Kristel Kõrvits ja abilinnapea Eike Käsi külastasid Haapsalu Põhikooli ja linnavalitsust, tutvumaks üleminekuga eestikeelsele haridusele.

Keila Kooli noorte Teadusteater andis kuuendatele klassidele ja algkoolimajas vahvad etendused. Oli tossu ja tulevärki, ei puudunud ka põlevad käed. Suurepärane vaatemäng, mis tutvustas läbi erinevate katsete kuuendikele veel võõrast õppeainet – keemiat.

Pargimajas käis külas omapärane muusik Silver Sepp. Lapsed veendusid oma silma ja kõrvaga, et muusikat saab teha iga esemega. Veepudel, kohvitops, vana känd, veidikene rooste läinud ratas. Julgemad said ka ise proovida, kuidas rattast helisid välja võluda. Vahetu suhtlemine, originaalsed pillid ning siiras rõõm nende mängimisel – see kõik kandus saali, pani kuulama, vaatama ja loomulikult kaasa laulma. Oli üks tõeliselt vahva kontsert

Toimus Keila Põhikooli hoolekogu koosolek, kus oli muu hulgas päevakorras Keila Põhikooli liitmine Keila Kooliga.

 

Neljapäev, 31.oktoober:

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 1 130,80 eurot.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad Vaikne 30 maakütte rajamiseks.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Keila linna lasteaedadele toidukaupade ostmiseks e-menetlusena. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati abilinnapea Eike Käsi, kes juhib ka hanke läbiviimiseks moodustatud komisjoni.

Linnavalitsus kehtestas Keila linna kriisikomisjoni põhimääruse ning tunnistas kehtetuks seni kehtinud  Keila Linnavalitsuse 7. mai 2010 määrusega kehtestatud „Keila linna kriisikomisjoni põhimääruse".

Linnavalitsus väljastas IMMO LUXURY OÜ-le loa paigaldada ca 2 ruutmeetri suuruse reklaami Kalda põik 12 ja Kalda põik 15 kinnistu piirdeaiale. Reklaam annab informatsiooni Kalda põik tänaval müüdavate Jõekalda kodude kohta. Reklaami võib eksponeerida 24.09.2019–24.05.2020 a. 

Linnavalitsus otsustas viia 1. novembrist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 Keila linnas läbi Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2020 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud. Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania perioodil registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2020,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1 kuu jooksul enne kampaania algust ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 2020. aasta jaanuarikuu jooksul 100 eurot.  Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2020 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse 2020. aasta jaanuaris välja 12 auhinda, sh:2  auhinda, milleks on kolmepäevane  puhkusepakett 2-le inimesele Keila linna sõpruslinnas, Leedu kuurortlinnas Birštonases, ning transport bussiga Keilast sihtkohta ja tagasi; 10 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot. Igale täisealisele isikule, kes seisuga 1. jaanuar 2020 on rahvastikuregistrijärgne Keila linna elanik, antakse unikaalne number, mille alusel punktis 4 nimetatud auhindade loosimine toimub. Loosimisel tagatakse erapooletus. Väljaloositud auhinnad võitnud isikutega võtab Keila Linnavalitsus personaalselt ühendust.

Täna, 31.oktoobril, mil evangeelsete kirikud tähistavasid usupuhastuspüha, toimunud Jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus kirikus kutsus peapiiskop Urmas Viilmaa nii jutluses ja ka karjasekirjas vaimulikke ja kogudusi üles taastama ajalooline Martin Lutheri kuju Keila lähistel Kumnas. Viilmaa kutsus sama väärikalt tähistama mõne aasta pärast ka reformatsiooni ideede Eesti- ja Liivimaale jõudmise 500. aastapäeva ja taastama kiriku ning kogukonna ühiste jõududega Martin Lutheri kuju selle ajaloolises asukohas, Keila lähedal Kumnas.  Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisel kahe aasta eest istutati Eestimaal üle 500 õunapuu, et kuulutada kristlaste lootusest igavesele elule pärast ajaliku maailma lõppu. Tookordne puude istutamine lähtus Martin Lutherile omistatud ütlusest: „Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu."

(Peeter Langovitsi foto)

Noortetoas Mõte Kuubis toimus Kahot-viktoriin nr2 „maailma – meie kalleim vara", lisaks vaadati filmi.

Sotsiaalkeskuses kõneles toitumisekspert Tagli Pitsi toitumisega seotud müütidest ja mõistlikust toitumisest.

Keila Noortekeskuses toimus Ettevõtlusküla rollimängu juhendajate kahepäevane koolitus, kus osalesid noortekeskuse töötajad, Keila Kooli õpetajad ja õpilased ning Laulasmaa Kooli õpetajad. Nendel päevadel on keskuse avatud pool suletud. Ringid toimuvad tavapäraselt.

Täna käis Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben vastu võtmas ehitajalt Viaston Infra OÜlt Keila-Karjaküla kergteed. 2,5 km pikkuse tee valgustus on välja ehitatud, kuid ootab kilpi voolu. Elektrilevi lubas voolu tagada kohe, kui kõikidesse Eesti kodudesse on tormiga katkenud elektrivarustus tagatud. Tee ehitust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Reede, 1.november:

Keila Lehe esiküljel kolmest päevast Wabadusega. Uudistes Lutheri ausambast, uue jäätmejaama teest, Keila Kooli direktori Mait Tõitoja õppereisist Rootsi. Leht avaldab rahvakirjanik Erik Tohvri pöördumise linnarahva poole Keila aumärgi saamisel. Saame teada, et rehvilõhkujad on tabatud. Senise statistika järgi on Keila parklad võrdluses teiste piirkondadega ikkagi turvalised. Lehes on lühike kild Keila vapi saamisloost. Algab aastalõpu elanikuks registreerimise kampaania. Tegija on Mati Türk.

Keila Õllesaal / SNCO Pruulis esines kontserdiga Viivika Viickberg.

Kuni 1. novembrini on võimalik 14-26-aastastel noortel kandideerida Keila Noortevolikokku. Keila linnas on moodustamisel Keila Noortevolikogu, mis koosneb kuni 15-st Keilas elavast 14-26-aastasest noorest. 8 liiget valivad koolide õpilasesindused ja 7-le kohale toimub avalik kandideerimine. Ajavahemikus 18.oktoober kuni 1.november 2019 saad selle ankeedi täitmisega noortevolikogu liikmeks kandideerida, kui sind ei ole valitud õpilasesinduse poolt või oled juba kooli lõpetanud ja soovid Keila linna noorte tegemistes aktiivselt kaasa lüüa.

Täna laenutas Harju Maakonnaraamatukogus lugejatele raamatuid Keila Kooli direktor Mait Tõitoja. Samas oli riiuliväljapanek "November - eestikeelse teaduse ja keeletehnoloogia kuu".

 

Laupäev, 2.november:

Näituse "Harjumaa väiketootjad" raames toimub Harjumaa Muuseumis õpilasfirmade laat, millest võtavad osa mitmed ettevõtlikud koolinoored Tabasalu Ühisgümnaasiumist, EBS'ist ning Keila Koolist. Sissepääs tasuta!

Keila linna maleturniir toimub Harju Elektri peamaja II korruse saalis.

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Liis Seina raamatut "Sasia otsib värve".

 

Pühapäev, 3.november:

Kodumäng: Keila KK vs. Mõigu KEK

Keila Aiandus-Mesindusseltsis on mesinike õppepäev. Õppepäeval räägib Arvi Raie (keda rahvasuu kutsub mesilaste tohtriks) järgmistel teemadel: -mesilaste haiguste ennetamine, -varroatoosi ravi; -mesila ettevalmistamine talveks. Kõikidele osalejatele tasuta üritus.