Kutse Keila Linnavolikogu istungile

Keila Linnavolikogu 23. istung toimub teisipäeval, 27. augustil 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava 2020-2023 uue redaktsiooni kinnitamine
  3. Keila linn Jõe tn 57b ja 57c DP algatamine lähteseisukohtade kinnitamine ning KSH mittealgatamine
  4. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
  5. Omafinantseeringu suurendamine ja volituse andmine
  6. Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
  7. Audiitori määramine
  8. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Tanel Mõistus

Keila Linnavolikogu esimees