« Tagasi

Eriolukorra info 16.märts 2020 hommikul

Keila Kriisikomisjoni tegi  16.märtsi hommikul kokkuvõtte koroona viiruse põhjustatud eriolukorrast Keilas.

 

Keila linna kriisikomisjon tegutseb COVID-19 viiruse leviku tõkestamise nimel. Eesmärk on vähendada inimestevahelisi füüsilisi kontakte, samas unustamata abistamast abivajajaid.

Värsket informatsiooni nakatunute hulgast ei ole ja ilmselt ei tulegi, sest Terviseamet on muutunud diagnoosimise taktikat. Tuleb arvestada, et nakatunute arv on oluliselt suurem, kui ametlikud numbrid seda näitavad. Viiruse leviku takistamiseks tuleb viia inimestevahelise füüsiliste kontaktide hulk minimaalseks. Äärmiselt suurt tähelepanu tuleb pöörata isiklikule hügieenile. Haigustunnustega inimesed ja nende kokku puutunud isikud peaksid loobuma avalikus ruumis liikumisest.

Keila linna ööpäevaringne infotelefon on 679 0700, e-post klv@keila.ee

Värske informatsiooni saamiseks jälgige üleriigilise leviga ja Keila linna infokanaleid - http://www.keila.ee   ja https://www.facebook.com/Keilalinn

 

Lasteaiad olid hommikul valmis vastu võtma rohkem lapsi, kui tuli. Suur tänu vanematele teadliku valiku eest!

Keila linna lasteaiad on suletud alates 16.märtsist, esialgselt vähemalt märtsikuu lõpuni. Töötavad vaid hoiurühmad nendele lastele, kelle vanemad seoses töökohustuste täitmisega ei saa lapsega koju jääda või puudub võimalus lapsehoiuks muul viisil. Nendel lapsevanematel tuleb vastav taotlus esitada lasteaiale. Arvestades eriolukorda otsustati lasteaia töötajaskonna säilitamise nimel tänase seisuga märtsis kohatasu hoida senisel tasemel. Märtsikuu  eest lapsevanema poolt makstavat osalustasu ei muudeta ja see tuleb lapsevanemal tasuda vastavalt esitatud arvele. Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust lasteasutuse direktoriga.

Vikerkaare lasteaed on palunud lapse lasteaias käimine registreerida direktori juures e-kirjaga aadressil  kaia.randlaine@keilalasteaiad.ee . Selleks kirjuta vastavasisuline teatis/avaldus lasteaiakoha kasutuse põhjendusega ära märkides pereliikmete kontakt, töökoha ja ameti ning lasteaias viibimise kellaajaline kestvus . Hetkel lasteaias käimine registreerida perioodiks 17-20.märts. Kuid info võib igapäevaselt muutuda. Ära unusta märkimast ikka ka lapse nime ja rühma, kus laps käib! Vastavalt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni korraldusele palun teatiseid minu mailile täna lõunaks ehk hiljemalt 15.00-ks.Kõik avaldused/teatised vaadatakse individuaalselt üle ja annan isiklikult vastuse kõikidele avaldustele. Lasteaia valverühm on Sinilinnu rühm. Sissekäik asub peasissekäigu kõrval. Päevaks vajalikud asjad tuleb lapsele kaasa panna, majas sees keegi ringi ei liigu. Sipsiku maja valverühm töötab Vikerkaare majas! Võimalikult palju veedetakse aega õues, palun kaasa panna ilmale vastavad riided. Ainult üheskoos vastutustundliku käitumise tulemusena saame hoida iseenda, oma lähedaste ja kaaslaste tervist!

Omaette teema on, kuidas arveldada lasteaedade toiduhankijate ja varutud toiduga. Ühe võimaliku variandina toimetatakse toit abivajajatele. Lahendused leitakse päeva kestel.

Sotsiaalvaldkonna töötajatel on suurem osa Keila võimalikest abivajajatest teada. Peamise abina mõeldi siinjuhul peamiselt eakaid, kellel ei ole riskirühmana mõistlik ise poodi minna. Poes käimisteks on võimalik lisaks sotsiaaltöötajatele rakendada noorsootöötajaid ning kooli ja Harju Maakonnaraamatukogu sõidukeid. Sotsiaaltöötajad on telefonikõne kaugusel. Tööajal on sotsiaalkeskuse infotelefon 6791570, Keila linna sotsiaalnõunik Piia Petersoniga saab ühendust telefonil  6790726.

Kuna linnavalitsuse välisuks on külastajatele suletud, pannakse paberil kirjade vastuvõtuks lähiajal linnavalitsuse välisukse kõrvale postkast. Ennekõike oodatakse sinna toimetulekutoetuste avaldusi. Siiski loodab linnavalitsus saada kõik avalduse e-kirjana. Avalduste vormid leiab siit: http://www.keila.ee/blanketid

 

Kehtestatud eriolukorra ajal ei toimu piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinike plaanilisi vastuvõtte Keila konstaablipunktis aadressil Keskväljak 8a, Keila. Vajadusel saab kontakti ametnikega e-posti sille.roosimaa@politsei.ee, annika.koppel@politsei.ee või telefoni 6124522 teel.

 

Keskkonnateenuste otsusel on nende klienditeeninduspunktid, seal hulgas Keila Jäätmejaam suletud.

Keila Perearstikeskus teatab: plaanilised vastuvõtud, analüüsid, sh imikute kontroll, füsioteraapia, juhiloa tervisetõendid jms on edasi lükatud kuni 30.03.20. Eriolukorra lõppemiseni palun mitte tulla Perearstikeskusesse, vaid kontakteeruda eelnevalt telefonil 6045771 või e-kirjaga aadressil info@keilaperearst.ee Palume helistada oma perearstile või tema pereõdedele nende tavavastuvõtuaegadel. Kõik telefonikõned suunatakse registratuuris Teie perearstile ja pereõele edasi. Vastuvõtuajad leiate keilaperearst.ee

 

Aisu Perearstikeskus võtab tänase seisuga vastu ainult erakorralisi patsiente kellel on tõsised terviseprobleemid. Kõik kes vajavad tõendit või profülaktilist läbivaatust lükatakse edasi. Al 16.03.20 plaanilised vastuvõtud on tühistatud. Suhtlemine toimub enamasti telefoni teel ja e-mailiga. Tel: 6780878 e-mail: aisu.perearstikeskus@gmail.com

 

Koolid on suletud ja toimub koduõpe. Uudistele tuginedes on pole E-kooli ja Stuudiumi it-võrgud distantsõppe koormusele vastu pidanud.

Linnavalitsuse töötajaskond on suures osas kodukontoris, kus on e-kirjade lugemise võimekus. Ka lauatelefonid on suunatud ametnike isiklikele numbritele.