37.nädal 2019

 

Esmaspäev, 9.september:

Keilas alustati Spin-programmi treeningutega. SPIN on noortele mõeldud spordiprogramm, mis arendab lisaks ka eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi. SPIN-programmi liikmeks olemine eeldab osavõttu kolmest sessioonist nädalas. Kaks sessiooni keskenduvad jalgpallimängule ja kolmas muudele vajalikele oskustele. Täna toimus kooli staadionil programmi avaüritus. Vaata pilte.

Triathlon Estonia alustas Olümpiakomitee spordinädala raames tasuta treeningute sarjaga. Üks kord nädalas tehakse väljas jooksu- ja kerelihasteharjutusi, üks kord ollakse basseinis ja üks kord tehakse pikema sörkimise/rännaku/matka.

Aga kultuurikeskuses said emade omaalgatuslikult kokku selle aasta veebruaris sündinud lapsed. Koos mängiti ja lauldi Sille Krooni eestvedamisel. Vaata pilte.

Ainult sel nädalal on Harju maakonnaraamatukogus vaatamiseks Laulasmaa rahvarõivaste valmistamise kursusel valminud tööd.

Vaikse tänava pikenduse ehitus sai valmis. Komisjon käis üle vaatamas.

 

Teisipäev, 10.september:

Linnavalitsuse saalis oli Keila linnaruumilise visiooni tutvustus, arutelu heast linnaruumist. Alustasid töörühmad, kus keskenduti Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Töötoas arutati, kuidas Keila kesklinna tekiks kvaliteetne linnaruum. Keila ruumiline visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele. Vaata pilte.

Toimus ka Sotsiaalkeskuse arengukava avalik arutelu.

Kunstnik Terje Hütt  annetas Harju maakonnaraamatukogule enda valmistatud kunstköite Jaan Kaplinski kakskeelsest luulekogust "Kui üldse olla..."

Keila Kool liitus Koolirahuga. Koolirahu lepingu sõlmimisega iga õppeaasta alguses kinnitab koolipere, et selles koolis valitseb koolirahu. Koolirahu lepingu kohaselt igaüks koolis märkab, kuulab ja tunnustab;  on salliv ja sõbralik; osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist; hoidub vägivallast ja meelemürkidest; annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik. Täna toimunud õpilaste infominutitel rääkis huvijuht Sigrid Oras koolirahust ja tutvustas kooliperele lepingut.

Keila Koolis olid kolmel päeval jooksude päev.

 

Kolmapäev, 11.september:

Keila Kultuurikeskuses on välja pandud Raivo Tiikmaa ja Anne Kanketeri  Keila Miikaeli kirikust tehtud fotode näitus-müük, mille tuludest toetatakse kiriku katusekivide soetamist.

Abilinnapea Eike Käsi viibis 11.-12. septembril Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sügiskoolis ja volikogu koosolekul Nelijärve puhkekeskuses.

Heikki Sal-Saller korraldas Rõõmu kaubamajas müüdavate käsitööõllede pimetesti. Iga pakutava tootja õlledest oli testi valitud üks jook. Võitja on Keila tootja SNCO Pruuli pale ale tüüpi õlu AK-4. Hindajad olid Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt, maakorraldaja Sven Andrejev, linnavolikogu liige Meelis Aab, kaitseväe meedik Katrin Tukkia ja linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht. Vaata pilte.

Sotsiaalkeskuses olid täna lahtiste uste päev. Sai end ringidesse kirja panna ja kuulata vanaduse suurimast rikusest - vabadusest, kõneles dr Helle Mäeltsemees. Ringidesse saab ennast kirja panna ka edaspidi. Uurige täpsemalt sotsiaalkeskusest.

Hiirekese Perekeskuses oli sarjas Imiku ja väikelapse uni loeng teemal  une areng ja muutused. Jutuks oli lapse ööpäevane une vajadus, öised ärkamised ja uinumise õppimine, une faasid ja tsüklid ja muu sarnane.

Keila Koolis algasid lastevanemate koosolekute sari – alustasid 1.klasside lapsevanemad.

 

Neljapäev, 12.september:

Keila Linnavalitsuse 90.istung 12.septembril 2019

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 1 068,30 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila Noortevolikogu põhimääruse.  Eelnõu järgi on noortevolikogu kuni 15-liikmeline, koosnedes Keila linnas tegutsevates õppeasutustes õppivatest noortest, kes elavad Keila linnas või õpivad Keila linna koolis ja on 14–26 aastased.  Noortevolikogu võiks olla Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila Ühisgümnaasiumi põhimääruse kehtestamise määruse kehtetuks tunnistamise kohta. Teatavasti on alates 1.septembrist Keila Ühisgümnaasiumi uus nimi Keila Põhikool, mille põhimäärus kehtestati 28.mai 2019 otsusega 1.septembrist 2019.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Vaikne tänav 1 liitumiseks ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonitrassidega.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Haapsalu mnt 1A asuval kinnistul ja  kasutusloa üksikelamule Raba tn 72 kinnistul.

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olevad  Raba  tänava, Jõe tänava, Ülesõidu tänava, Tähe tänava, Männiku tänava, Vaikse tänava, Krunt 93, Pargi tn 37, Tervise tänava ning Teaduse tänav kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega.

Linnavalitsus määras Kaare tänava maaüksuse ligikaudse pindalaga 1159  m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve transpordimaa.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna jäätmevaldajate registri asutamise ja selle põhimääruse kehtestamise eelnõu.

Sotsiaalkeskuses oli dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp kokkusaamine. Külas oli Põhja-Tallinna Regionaalhaigla neuroloog dr Tiiu Retter.

Kultuurikeskuses oli stend-up komöödiaõhtu „Elu on huumor". Laval olid Kait Kall, Argo Aadli ja Mattias Naan.

 

Reede, 13.september:

Keila Lehes: esiküljel töödest raudteel. Uudistes: sotsiaalkeskuse sädeinimene on Piret Raudjärv, Põhja tänavale tuleb uus korterelamu, noortetoas Kuup algas uus hooaeg, Sirletil oli värvikas kunstisuvi. Pikem uudis ajurünnakust kesklinna tulevikust. Ajaloolane Mati Mandel kirjutab pitkapoistest ja kutsub 21.septembril toimuvale 1944.aasta Keila ümbruses toimunud lahingute tähistamisüritusele. Tegija on Arnd Matthias Burghardt.

Sotsiaalkeskuses oli tugikeskuse JUKS teatritrupi etendus "Viska käkki!"

Linnavalitsuse esindus käis üle vaatamas gaasitrassi ehitust.

Keila Koolis oli Keila piirkonna väärikate ülikooli hooaja avaüritus. Vaata pilte.

 

Laupäev, 14.september:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Kadri Kiho raamatut "Auklik päev".

EELK Keila Miikaeli kogudus koostöös Keila linnaga korraldas Keila kihelkonnapäevade raames ajalookonverentsi  Keila kogudus 800. Konverentsi alguses andis linnapea Enno Fels üle Keila linna kingituse kogudusele – Raivo Tiikmaa koostatud kiriku virtuaaltuuri, mille saab kogudus oma kodulehele panna. 

Keila kultuurikeskuses toimunud konverentsil kõneleti  Clairvaux' Bernhardist ja keskaegsest vägivaldse ristiusustamise ideest (Matthias Burghardt), Taani ja mõõgavendade ordu ajast - Keila kihelkonna kujuneminest (Kersti Markus),  Luterlikust rahvaharidusest 17. sajandil (Aivar Põldvee), Keila kiriku vanemast ehitusloost (Villu Kadakas), Keila kiriku seinamaalingutest (Anneli Randla), Mõisnik Heidemani vappepitaaf Linnamuuseumi kogust (Eesti vanim vappepitaaf? Risto Paju), Jakob Kukk – külaküreest piiskopiks (Joel Siim). Päeva lõpetas  Ado Köögardali (EELK Keila Miikaeli koguduse õp. 1921-1957) 1944.a. päevaraamatu esitlus (Anu Saluäär). Konverentsile oli ennast registreerinud üle 100 inimese.  Vaata pilte.

Harjumaa Muuseumis algas kaks aastat kestev rahvariiete valmistamise kursus.

Kristiina Pihlakas Keila klubist Kõrberebased saavutas Rakvere Romuringil 3.koha.