17.nädal 2019

 

Esmaspäev, 22.aprill:

Valmis uus Keila turismikaart. Kaart on saadaval Harjumaa Muuseumis, Harju Maakonnaraamatukogus, kohvikus Kegel, Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega ning Keila linnavalitsuse infoletis.

Pühapäeval lendasid Keila Kooli 5a ja 4a tantsulapsed Türki, et osaleda sealsel lastefestivalil.

Korvpalli Seeniorite eestikatel 35+ oli Juurviljapõrgu kodumängus üle Nordautost 72:64.

Tänase päeva veetis endine peaminister Taavi Rõivas ,Keilas. Ennelõunal külastas ta Ferrum Fabrica sepikoda, Saajost Glamoxit ja Hilanderi. Kell 17.30 oli Taavi Rõivas linnavalitsuses, et kohtuda linnaelanikega. Vaata pile.

Vikerkaare ja Sipsiku majas toimusid täna hommikul evakuatsiooniõppused ja lõuna ajal osales personal tuleohutuskoolitusel. Pildid.

Ensto Keila tehases on tervisenädal. Nädal keskendub keha ja vaimu tasakaalule, et kiires muutuste ajas oskaksime ise enda tervise eest paremini seista ja tegutsed. Soovime ju kõik rõõmsalt ja tervelt tööle tulle ning siit hea tujuga koju minna.Teisipäev, 23.aprill:

Keila Linnavolikogu 20. istung toimub teisipäeval, 23. aprillil 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve  kogumahus 5 150 217 eurot.

Eelnõule Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva viidi läbi I lugemine. Hetkel on linnavalitsuse esitatud eelnõus Keila linna ettepanekud  Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva. Investeerimisvajaduste loetellu lisati Keila lauluväljaku renoveerimine, Keila Kooli juurdeehitus, uue spordibaasi rajamine, täiendava raudteeülesõidu rajamise koos ligipääsuteedega, ühendamaks Keila lõuna- ja põhjapoolset osa. Tegevuskavva lisati ka Keila linnuse varemete konserveerimine, Keila kiriku müüride rekonstrueerimine, korduvkasutuskeskuse rajamine. Linna viidasüsteemi uuendamine ja Keila jõeäärse puhkepiirkonna väljaehitamine.

Linnavolikogu kinnitas Harjumaa Muuseumi põhimääruse.

Linnavolikogu muutis Keila linna heakorraeeskirja punkte täpsustades romusõiduki mõistet. Romusõidukiks peetakse sõidukit, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või  autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub visuaalselt linna puhtust ja heakorda. Samuti pandi oma mootorsõidukit tänaval heakorratöid takistavalt parkinud isikule kohustus puhastada oma sõiduki ümbrus ühe meetri ulatuses igasugusest prahist ja/või lumest. Punkti, milles keelati haljasala või muu roheala ja selle rajatiste kahjustamine, puude ja põõsaste raiumine või hävitamine linnavalitsuse kooskõlastuseta, lisati ette sõna üldkasutatavalt maa-alal.

Linnavolikogu moodustas 26. mai 2019  Euroopa Parlamendi valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil kaks jaoskonnakomisjoni, nimetas nende esimeesteks Aadu Krooni ja Raili Särevi. Jaoskonnakomisjoni nr 1 liikmed on Katrin Sassi,  Kalle Kask, Jaana Ojala, Riina Kask, Katre Nigol, Anne Taklaja ja Riina Heina, asendusliikmed Valdur Vacht ja Eve Aarma. Jaoskonnakomisjon nr 2  liikmed on Sven Andrejev, Kristel Kõrvits, Eve Eelmäe, Kairi Leetus, Meril Topper ja Ave Kivinukk, asendusliikmed Maret Lepiksaar ja Marge-Elin Roose.

Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärk Ilma Adamsonile rahvuskultuuri edendamise eest (märk nr 34) ja Ester Paapile sõpruslinnadega suhete hoidmise eest (märk nr 35).

Naiskodukaitse Keila jaoskond kutsus kõiki liikumisüritusele Jüriöö jalutuskäik, millega toetati  kampaaniat "Anname au ", müüdi heategevuslikke sinililli ja pakume sooja teed.

Rukkilille lasteaed sai endale tänasest rääkivad põrandad ja trepi! Raha selleks saime mardilaadalt, kuhu kõik, kes soovisid said hea ja paremaga panustada ning tulemust saavad nüüd nautida nii väikesed kui suured rukkililled. Tänusõnad Mirlex OÜ-d ja tegijat Marko Tali.

Täna alustati raadamisega uue jalakäijate silla ja Ülejõe tee kergliiklustee ehitamiseks. Vaata pilte.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas olid Jüripäevatalgud. Vikerkaare suures majas oli lahtiste uste päev.

Politseipatrulli kahetunnisel liiklusjärelvalve reidil tabati 20 lubatud sõidukiiruse ületajat ja mitu veokit, mis sõitis selleks sobimatus kohas.

Uue perrooni ehituse tõttu suleti jalakäijatele pääs linna olemasoleva perrooni Tallinnapoolsest otsast.

 

Kolmapäev, 24.aprill:

Täna 24.aprillil, kui kaks aastat tagasi toetasid linnaelanikud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Keila linna omavalitsusliku staatuse säilitamise poolt, räägib kell 16 Keila Kooli auditooriumis algaval Väärikate Ülikooli loengul haldusreformi tulemustest Statistikaameti analüüsi ja väljaannete talituse peaanalüütik Mihkel Servinski.

Põlvest Põlve Põnevust mälumängu võitsid sel korral napimast napimalt noored. Noortetoas Mõte Kuubis toimunud mängu juhtis Tiina Tambaum Tallinna Ülikoolist.

Miki Lasteaia lastele toimus Ülase majas etendus "Kulplased" Miksteatri esituses ehk kuidas säästa meie elukeskkonda ning anda plastikule uus elu.

Vikerkaare lasteaias oli kevadkontsert  - Vikerkaare Laululinnuke. Pildid.

FIBA Europe Cup sarjas algab homme finaalseeria, kus lähevad vastamisi Sassari Dünamo (Itaalia) ja Würzburgi S.Oliver (Saksamaa). Mõlema meeskonna jaoks on tegemist ajaloo esimese Europe Cupi finaaliga ning platsile jookseb ka üks eestlane. Oma osa on esimeses finaalmängus ka eestlasel – nimelt vilistab kohtumist Sassaris Keilast pärit  Tanel Suslov. Koos eestlasega mõistavad mängul õigust horvaat Srdan Dozai ja venelane Aleksei Davõdov.

Thriatlon Estonia korraldas terviseradadel laste rattatreeningu.

 

Neljapäev, 25.aprill:

Keila Linnavalitsuse 72.istung 25.aprillil 2019.

Linnavalitsus otsustas erandkorras eraldada lasteaia Vikerkaar õpetaja lapsele koha samas lasteaias.

Linnavalitsus tunnistas isiku võimetust minna ise oma isikuttõendavale dokumendile järgi ja andis välja selleks volituss sotsiaaltöötajale. Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 510 eurot.

Linnavalitsus otsustas raske puudega lapsele lapsehoiuteenuseks sõlmida halduslepingu AARIKA OÜ-ga.

Linnavalitsus kinnitas Keila Noortekeskuse arengukava tegevuskava 2019-2021 ning Harju Maakonnaraamatukogu arengukava 2019-2025 tegevuskava 2019-2021.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Paldiski mnt 33 kinnistul asuva teehooldusseadmete varjualuse osaliseks   lammutamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Miki lasteaia mänguväljaku rajamiseks Keilas Jaama tn 10 kinnistul. Rajatavale mänguväljakule paigaldatakse väikelaste kiik, liivakastid, väikelaste mängukompleks, erinevad kiiged (vedrukiiged, kaalukiiged, rippkiiged), rippkangid, mängulinnak, tasakaalusild, ronila, võrkpüramiid, tegelusseinad, kummist kattega  3d loomad jm. Atraktsioonid paigaldatakse vastavalt tootjapoolsetele juhenditele kohapeal valatavatele betoonist postvundamentidele, mille ülemine pind peab jääma min 0,2 m allapoole maapinda. Mänguvahendite alla on projekteeritud kummimultśikattega turvaalused, mille paksus on valitud vastavalt kukkumiskõrgusele. Mänguväljaku projekti koostas Tiptiptap OÜ.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused  Pargi tn 37 asuvale 1948 m2 suurusele elamumaa kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel on Pargi tn 37 kinnistu hoonestamata. Kinnistu omanik on Keila Linn. Kinnistu asub Pargi tn ja Tervise tn ristmiku juures. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alaga. Kinnistul võib olla üks maksimaalselt kahekorruseline elamu (suurima kõrgusega 9 m) ja üks abihoone (panipaik) kõrgusega kuni 5 m ja ehitusaluse pinnaga kuni 20 m². Kogu krundi ehitusalune pind võib olla kokku maksimaalselt kuni 300 m2 (täisehitus 15,4%). Katus – kald- või viilkatus (harjajoone suund peab olema paralleelne kinnistu piiriga, katusekalded 20, 25, 30, 45, 50°).

Linnavalitsus muutis oma 27. aprilli 2018 korralduse nr 143 „Projekteerimistingimuste määramine Keilas Jõe tn 65 katastriüksusele tootmishoone laiendamise projekti koostamiseks" preambulat, et korrigeerida selle õiguslikku alust.

Linnavalitsus väljastas välireklaami paigaldusloa Idee Kinnisvara OÜ-le reklaami paigaldamiseks Linnamäe tee 21 kinnistu piirdeaiale. Reklaam on nähtav Linnamäe teelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipind on ühepoolne PVC  1,53m x 0,805 m (kokku 1,23 m2, ümmardatult 2,0 m2), mis näitab kinnistu müügikuulutust  ning kinnisvara ettevõtte kaubamärki ja kontakti. Reklaami eksponeeritakse 22.04.2019–30.06.2019. a. 

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Vaikse tänava (Kruusa tänav – Vaikne tänav 46) ehitustööd" edukaks Aktsiaselts TREF Nord pakkumus maksumusega 136 609,57 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Hankel osales kokku 8 pakkujat.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Jõe tn 65  kinnistul asuva tootmishoone  (kunagine kaalumaja) laiendamiseks. Peter Ross, Mihkel Ross ja Karl-Johan Jakobson  taotlesid ehitusluba olemasoleva  tootmishoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks  büroopindadega tööstushooneks. Hoone on kavandatud kahekorruseliseks. Olemasoleva hoone silikaattellistest välisseinad jäävad siseseinteks. Hoone ümber rajatakse teraskarkassile kinnituvad .sandwich-paneelidest uued välisseinad. Olemasolevad betoonist vahelaed säilitatakse, uued vahe- ja katuslaed tehakse kandvast profiilplekist, mis toetuvad terastaladele. Vertikaalselt paigaldatud plekk-kattega välisseinapaneelid on kujundatud tumehallis ja oranžis värvitoonis. Ühepoolse kaldega (kalle 1,5 kraadi) katus kaetakse rullmaterjaliga. Üldpinda on projekteeritud hoones  ca 430 m².  Ehitusprojekti arhitektuurse osa koostas arhitekt Indrek Saarepera, konstruktiivse osa koostas Civil-EST OÜ. Ehitusloa eelnõu on päästeameti poolt kooskõlastatud.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise laiendamisel Tallinna mnt 8  asuval kinnistul.

Linnavalitsus jagas Tamme tn 4 kinnistu (pindala 3251 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kaheks eraldi kinnisasjaks. Moodustatud kinnisasjadele koha-aadressid on Tamme tn 4 ja Tamme tn 4a, mõlema sihtotstarve on 100% elamumaa.

Linnavalitsus jagas Uus-Paldiski tee 4 (pindala 6582 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu kaheks eraldi kinnisasjaks ja määras moodustatavatele kinnisasjadele koha-aadressid Uus-Paldiski tee 4 ( sihtotstarve 100% ärimaa) ja Uus-Paldiski tee T3 (sihtotstarve 100% transpordimaa). Uus-Paldiski tee 7 ( pindala 8395 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kaheks eraldi kinnisasjaks jagamisel määras linnavalitsus  moodustatavatele kinnisasjadele koha-aadressid Uus-Paldiski tee 5 (sihtotstarve 100% ärimaa) ja Uus-Paldiski tee T2 (sihtotstarve 100% transpordimaa).

Linnavalitsus koormas Keila linna omandis olev Vasara tänav kinnistu  ja Keila linna omandis oleva Mäe tn 7 kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega omada   kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse Ülesõidu tänava ja Luha tänava teekatte remontimiseks (osa asendamine samaväärsega) e-menetlusena.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 6. maist 17. maini 2019.

Keila Korvpallikool tegi kokkuvõtte: Keila KK U13 poisid võitsid BBBL liigas 11.koha. Esimene mäng superfinaalis kohtusime Thibilisi Basket võistkonnaga. Kahjuks ei olnud Keila poisid mänguks täielikult valmis. Jäime alla nii lauas, ning vastaste kerged punktid kiirest andsid vastasele võidu 76:51. Teises mängus kohtusime Soomlaste Mukiga. Sellel ja eelmisel hooajal oleme Mukiga alati väga tasavägised mängud pidanud. Seekord näitasime kindlat tegutsemist ja läksime kohe alguses mängu juhtima. Mängu võtmeks oli vastase pika liidri ohjeldamine, millega me ilusti hakkama saime. Tänu agressiivsele kaitsele saime kindluse ja võitsime mängu 53:40. Kolmandas kohtumine oli Tartu Ülikooli vastu. Kahjuks jäime teisel veerandil taha ja suur allajäämine lauas tõi kaotuse 46:57. Eelviimane mäng oli TTÜ vastu. Kahjuks olid vastased kindlamad ja mängisid meeskondlikumalt. Kaotasime mängu 50:65. Viimase mängu mängisime Kaliningradi vastu. Seekord näitasime, et oskame teha nii teravust, kui ka kaugelt sisse visata. Tänu heale kaitsele saime ka kindla võidu 69:52.

Amandus Adamson muuseum Paldiskis andis teada, et taas on suvehooajaks avataud annetatud jalgrataste laenutus Paldiskis sõitmiseks.

Keila SOS Lastekülas toimus kogukonnaõhtu. Kogukonnaõhtul rääkis SOS-ema kogemustest laste kasvatamisel oma kodus. SOS Lasteküla ootab oma uutesse kodudesse elama abielupaare, elukaaslasi või üksikuid perevanemaid, kes tahaksid pakkuda armastavat kodu 2-6 väiksele armsale särasilmale. Omalt poolt garanteeritakse ühele vanemale Tallinna keskmise sissetuleku, mis tähendab seda, et palgatööl pole vajadust käia ning täielikult saab keskenduda lastele. SOS Lasteküla tagab professionaalse abi enne laste perre tulekut ning on pere kõrval kogu aeg, mil tuge on vaja.

Sotsiaalkeskuses toimus dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine. Seekord tuli tugigrupiga kohtuma psühholoog, perenõustaja Anu Ehrpais. Tavapärasele ringile lisaks räägiti süütundest ja läbipõlemisest.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Linnavalitsuse pressiesindaja  Valdur Vacht osales Eesti Linnade- ja Valdade Liidu korraldatud esimesel  KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel Järveküla Koolis Rae vallas. Kohal oli 54 inimest 41-st kohalikust omavalitsusest.

Harju Elekter avalikustas oma uue tooteseeria HECON.  Harju Elekter Teletehnika tehase ja meeskonna panus on metall/plastik komponentide tootmine stantsimisest kuni pinnakateteni.

 

Reede, 26.aprill:

Keila Leht kutsub Keila linnaks nimetamise 81.aastapäeva pigulikule kontserdile Keila Miikaeli kirikus 1.mail kell 16.00, kus antakse üle järjekordsed Keila linna teenetemärgid. Leht tutvustab ka laureaate Ilma Adamsoni ja Ester Paapi. Esiküljel on juttu viimasest koolikellast ja esimesest lõpueksamist. Uudistes: Keila uuest turismikaart, valimised, väike suur pidu algkoolis, Erik Tohvri uus romaan. Pikema intervjuu annab Keila Muusikakooli direktor Andres Teppo. Erki Felsi reisikiri Aafrikast: meheks saamise riitus Elgoni mägedes. Leht avaldab väikese lõigu Ado Köögardali päevaraamatust, 1949.aasta detsembri algusest, kui oma kohalt Kumnas kadus Martin Lutheri ausammas. Tegija on Tiina Ehrbach.

PartnerAkro korraldab nädalavahetusel Keila Koolis kolm sünnipäevaetendust "TSIRKUSEMAJA UNISTUS", lavastaja: Kaja Kann.  Laval on PartnerAkro noored artistid vanuses 10 kuni 16 eluaastat. Vaata pilte esietenduselt.

Äripäev andis teada, et käsitööõllede tootja Õllenaut valiti Soome S-Group keti kaubavalikusse. Eestis kasevihtadega pruulitud saison-tüüpi õlu on nüüdsest kättesaadaval suurima jaeketi 100 kohalikus müügikohas, sh 65 Prisma kaupluses.

Ensto tervisenädala raames käisid linnavalitsuse kultuurinõunik Jaanus Väljamäe ja pressiesindaja Valdur Vacht tutvustama linnavalitsusele soetatud elektrilisi tõukerattaid. Ühel tõukerattal sai esitluse käigus täis 100 kilomeetrit läbisõitu. Tervisenädal sai vägeva punkti Ensto Enseki ja Ensto Finlandi sõpruskohtumisega korvpalli ja võrkpalli väljakul. Kõlasid hüüded "Ensto võidab naguinii, selles pole kahtluski". Täpselt nii läkski ja võitis Ensto vaim, mis sündis mängijate pingutuste ja pealtvaatajate ergutusenergia koosmõjul. Enseki vägevad sportlased alistasid Finlandi nii korvpalli kui ka võrkpalli väljakul.

 

Laupäev, 27.aprill:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Dirk Henningi „Siim ja Mõpp. Kuidas me sinna saame".

Keila jalgpallistaadionil on esiliiga B mäng Keila JK vs Vändra JK Vaprus.

Kell 10:00-14:00 toimub Keila tervisekeskuses  puuetega inimeste Spordipäev, mille raames kasutatakse nii jõusaali kui ujulat. Kuigi maja jääb tavaklientidele avatuks, palume arvestada, et sel ajavahemikul on majas tavapärasest rohkem rahvast. Korraldab Harju Jõud.

Keila JK pidi kodumängus Vändraga võtma vastu kaotuse 2:4.

 

Pühapäev, 28.aprill:

Naiskodukaitse Keila jaoskond kutsus mälestama  repressioonides hukkunud naiskodukaitsjaid osaledes jumalateenistusel Keila  800 aastases Miikaeli kirikus ning asetades lilled ja küünlad Eestis ainulaadsele  naistele pühendatud altarile.  Teenis õpetaja Anne Burghardt.