11.nädal 2019

 

Esmaspäev, 11.märts:

Selgus, et Inimeseõpetuse Ühing andis välja  Inimeseõpetuse Õpetaja 2019 laureaadi tiitli. Selle pälvis Keila Kooli õpetaja Heli Israel. Inimeseõpetuse Õpetaja 2019 - Heli Israel. Laureaatide tunnustamine toimub 25.märtsil kell 13.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue majas.

Kultuurikeskuses oli Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert parimatest eurolauludest.

Väärikate Ülikoolis on täna kavas loeng teemal "Jalgadest algab tervis".

 

Teisipäev, 12.märts:

Täna tähistas kunstiring Sirlett oma tegutsemine 25.sünnipäeva. Palju õnne kunstiringi asutaja ja õpetaja Sirje Rannamets! Palju õnne kõigile Keila kunstihuvilistele! Esimene kunstiringi tund Keila Kultuurimajas (4 last) oli Sirletil 22.veebruaril 1994.aastal. Igal aastal on Sirje korraldanud mitu kunstiringi näitust, ka praegu on kultuurikeskuses ringi õpilaste maalinäitus ja peagi avatakse Harju Maakonnaraamatukogus ka keraamiktöödest väljapanek. Vaata pilte.

Keila Kooli Pargimajas kauni käekirja konkurss. Igast klassist osales 2 õpilast, üks poiss ja üks tüdruk, kokku 43 võistlejat. Konkursist osavõtjad pidi tegema ärakirja luuletustest "Hunt Huugu", "Hundi unistus", "Hundilaul".

 

Kolmapäev, 13.märts:

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve  eelnõu. Lisaeelarve maht on eelnõus 5 128 753 eurot millest moodustab Vabariigi Valitsuselt laekuvatest toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 4 743 222 eurot. Tasandus- ja toetusfondi eraldised jagunevad Keila Ühisgümnaasiumi personali- ja majanduskuludeks, uue koolihoone projekteerimiseks, teede- ja tänavate korrashoiuks ning jaotamata osa summas 117 232 eurot suunatakse reservi. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks eraldatavast toetusest suunatakse Vikerkaare lasteaiale 97 167 eurot ja Rukkilille lasteaiale 17 300 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 73 067 euro võrra.

Uuesti läheb linnavolikogu ette Keila linna tunnustusavalduste korra muutmise eelnõu, kus täpsustatakse tunnustusavaldustele ettepanekute esitamiste tähtaegu. Lisatud on paragrahv, mis käsitleb tunnustusavalduste äravõtmist ja tagastamist.

Linnavolikogu menetlusse saadeti Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord.

Linnavolikogu menetlusse saadeti eelnõu „Haapsalu mnt 60 detailplaneeringu tunnistamine osaliselt (Pargi tn 37 kinnistu osas) kehtetuks".

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Raba tn 82 asuval kinnistul ja määras projekteerimistingimused Männiku tn 21 kinnistule üksikelamu projekti koostamiseks. Kinnistu on suurusega 1313 m2, sihtotstarbega 100% elamumaa. Juurdepääsud kinnistule on Männiku ja Vaikselt tänavalt. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üks kõrvalhoone ehitisealuse pinnaga 68 m² ja tegelikkuses lammutatud elamu ehitusaluse pinnaga 70 m² . Linna üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu väikeelamumaa juhtfunktsiooniga piirkonnas.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Vaikse tänava (Kruusa tänav – Vaikne tänav 46) ehitustööd e-menetlusena ja moodustas hankemenetluste läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Timo Suslov.

Linnavalitsus määras Keila linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjelduse ja toimepidevuse nõuded. Elutähtsateks teenusteks Keila linnas on veega varustamise ja kanalisatsiooniteenused ning kohalike teede ja tänavate sõidetavuse tagamine.

Keila Koolis oli kavas Eesti Kontserdi "Saame tuttavaks näppepillidega". Joosep Sang, Robert Kreutzwald ja Margus kala tutvustasid mandoliini, ukuleelet, kitarri, bandžot ja dulcimeri. Kava klassikalisest muusikast popi, dzässi ja rahvamuusikani.

Keila Korvpallikooli naiskond alistas ülipõnevas heitluses Narva ning tagas koha Olybet Naiste Korvpalli II divisioni poolfinaalis. Keila pääses kohtumises kohe alguses juhtima ja esimese veerandi lõpuks oli seis 25:14. Mängu jooksul kasvas Keila edu vahepeal isegi 17 punktiliseks, kuid siis õnnestus jälle vastastel olulisi viskeid tabada ning ohutusse kaugusesse Keila jõuda ei suutnud. Viimast veerandit alustasid paremini Narva naised ning mitmeid kaugviskeid tabades õnnestus vastastel punktiga juhtima minna. Pärast Keila time-outi õnnestus treeneri joonistatud kavalast liikumisest olulised punktid ära tuua, tabati lisaks mõned kaugvisked ning mängu lõpuks jäi tabloole 80:75 Keila kasuks. Juba esmaspäeval kohtutakse poolfinaalis tugeva Rapla naiskonnaga, kes hoiab hetkel tabelis liidripositsiooni. Pääs finaali selgub kahe mängu kokkuvõttes, esimene mäng toimub juba esmaspäeval kell 20:00 Keila koolis.

 

Neljapäev, 14.märts:

Täna on EMAKEELEPÄEV.

Olid aktused koolides, emakeelepäeva täistati lasteaedades.  Harju Maakonnaraamatukogu külastasid väikesed lugejad Rohutirtsude rühmast Rukkilille lasteaiast.

Emakeelepäeva tähistati Vikerkaare majas traditsioonilise luulehommikuga, mis sellel aastal kandis pealkirja "Eesti keel läbi rahvaluule". Lastele räägiti lühidalt emakeelepäeva tähistamise ajaloost, samuti anti näidete abil põgus ülevaade nii murretest kui riimidest. Kodudes perede poolt valitud, vormistatud ja lastele selgeks õpetatud luuletustest valmisid kaunid luuleraamatud, mis on üles seatud näitusele lasteaias, saali taga koridoris. Luuletusi esitati nii saalis kui rühmades. Luulehommiku õnnestumise eest hoolitses Lugemispesa töögrupp koostöös rühma õpetajatega ja muusikaõpetaja Aunega. Lasteaed tänab kõiki nii väikeseid kui suuri osalejaid ja abistajaid ning külalisi! Vaata pilte.

Pargimajas emakeelepäeval rääkis õppejuht Kaja Peetris lastele selle päeva tähtsusest ja meie emakeele hoidmisest. Külas oli kirjanik Bronek Alpius, kes tegelikult töötab politseinikuna ja lisaks selle õpib ka ülikoolis. Bronek rääkis lastele, kuidas sündis tema esimene lasteraamat „Vanaema Estra võluraamat." Lood, mis raamatus kirjas, pärinevad Broneki lapsepõlvest. Vanaema armastas Bronekile pajatada lugusid ussikuningast ja tolle tegemistest. Nüüd, täiskasvanuna, pani Bronek selle kirja ja lisas juurde hulganisti põnevaid seiklusi.

Põhjamaja  emakeelepäeva aktusega rääkis Eesti keele tähtsusest ja selle hoidmisest kooli direktor Mait Tõitoja, kes tõi sisse ka toreda seose meie perekonnanimede ja puude vahel. Direktor luges kooliperele ette Hando Runneli luuletuse „Ega kunst ole kullakesed elu."  Külas oli ajakirjanik ja luuletaja Sulev Oll, kes rõõmustas publikut enda uuema loominguga. Eesti keelest ja meelest rääkis kooli õpilasesinduse president Henry Heinleht. Publik sai kuulata 9.b klassi õpilase Tähte Paalaroosi omaloomingut ja 8.f klassi õpilane Kriselda Kisel luges ette Keila Kooli praeguste ja endiste õpilaste poolt loodud tekste. Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluseteemalisest esseekonkursist osavõtjaid käis tänamas konkursi korraldaja Ülo Lomp.  Tänukirjad said Aleksander Saks, Mart Maide, Pärle Paalaroos, Hanna Ita-Kask, Anna-Maria Sepp, Hendrik Parik ja Teele Tamme.

Keila JK andis teada, et klubi tegevjuhiks saab Tiit Tikenberg.

 

Reede, 15.märts:

Keila Lehes: esilehel endise vallamaja ja muusikakooli kinnistu uuest detailplaneeringust. Uudistes võimlemisfestivalist, rongide sõiduplaanist, 1.juunil toimuvast Keila Päevast, Lions KLubi 25-st aastast, ESPAKi hoonest, kasside kiipimisest-steriliseerimisest, noortetoast, vibulaskjatest, noortest muusikutest. Repliigid on emakeelest ja terest. Ado Köögardali sari jätkub rootsi ajaga. Tegija on Kaspar Sepp.

Noortekeskuses algas 19.-21.juunini kestva suvise malevasuvest osalejate registreerimine.

Kuni 15.märtsini sai esitada ettepanekuid Keila linna teenetemärgi andmiseks. Tähtajaks laekus 3 ettepanekut.

 

Laupäev, 16.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loeti Jaanus Vaiksoo „Miku ja Mirjami 6 kummalist juhtumit".

Muusikakoolis on suur rahvapidu „Meie lähme peole". Mängisid Kandlekoor, Möllav Meri, Saue Kapell, Kadrina Kapell, Harju KEKi RMO, Juhan Uppin.

Harjumaa Muuseumi rahvarõiva nõuandelaupäeval rääkis Maret Lehis kirivöö mustrite lugemisest.

Kultuurikeskuses on Huvitavate Kohtumiste Klubi.