Keila Lasteaed Vikerkaar / Tegevuskava – ürituste plaan 2017/2018

Õppeaasta teema (TEL-i moto): Kasvame armastuse kaudu!

Õppeaasta suunad:

  • Eesti 100 – Keila 80
  • Tervislik toitumine;
  • Ettevõtlikkus;
  • Digimaailm – hariduslikud robotid;
  • Suhtlemisoskus, oskus lahendada probleeme;
  • Koostööoskus, meeskonnatöö
  • Kaasav haridus;
  • Rahvusvaheline koostöö (Erasmus+)

Õppekasvatustöö eesmärgid:

1.      Kodukoha vaatamisväärsuste, looduse, ajalooga tutvumine toimib läbi õppekäikude, juttude ja legendide ning valmib isetehtud raamat – Keila kodukoha vaatamisväärsused.

2.      Läbi õppekasvatustegevuste, liikumise ja tervisliku toitumise kujunevad lapses eakohased tervisehoiakud.

3.      Lapsevanemate, õpetajate, spetsialistide ning kogukonna koostöö tulemusena luuakse kõikidele lastele tingimused ja võimalused kvaliteetse ning võimetekohase alushariduse omandamiseks, mis lubab õpinguid jätkates koolis edukalt toime tulla.

4.      Lapsed omandavad programmeerimise algtõed, kasutades mänguliselt lõimitud õppekasvatustegevuste mitmekesistamiseks hariduslikke roboteid Bee-Bot`i ja Ozobot`i

5.      Koostöös partnerriikidega (Poola, Tšehhi, Makedoonia, Malta) toimub rahvusvaheline koostöö Erasmus+ projekti raames.

Vikerkaare maja tegevuskava

Aeg, läbiviijad

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Septembri juhtlause: Vanad räägivad, mis nad on teinud,

noored räägivad, mis nad teha tahavad.

E 04.09.17

Kell 10.30

Erialaõpetajad

Uue õppeaasta puhul ühispidu õues

„Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea"

Ühised laulud ja tantsud

Kõik rühmad

 

 

E 25.09.17

Sirje A. TEL

Matk „Tere sügis"

 

3-7a Lauluväljakul

sõimed hoovis

Alates 25.09.17

Sinilind,Pöial-Liisi

Nunnunäitus

Sügisandide näitus saali taga koridoris

Kõik rühmad

L 30.09.17

kell 11.00-14.00

Sirje A., TEL

LA töötajad

Sportlik perepäev „Liikudes Olümpiale"

 

Orienteerumismatk Keila Terviseradadel kõikidele Keila lasteaedade lastele

Kõik rühmad

Oktoobri juhtlause: Austa leiba, leib nõuab tööd.

N 05.10.17

juhtkond

Õpetajate päeva tähistamine 

 

Kõik töötajad

 

E 09.10.17

Sirje.A, Sille

Sügisene spordipäev

„Naljakate võistluste päev"

Kõik rühmad

Oktoober

 

rühmaõpetajad

Piima- ja leivanädala tähistamine rühmades

Tutvutakse erinevate leivasortide ja piimatoodetega, temaatilised õppekäigud

Kõik rühmad

N 26.10.17

Kell 9.30

Lasteteater Rõõmulill „Ettevaatust, Sebra!"

3-7a lapsed

Pilet 2.20

Novembri juhtlause: Ettevaatus on tarkuse ema.

06.-10.11.17

Rühmaõpetajad,

erialaõpetajad

Isadepäeva tähistamine

Pereväärtuste hoidmine ja isa rolli väärtustamine

Kõik rühmad

 

 

Novembris 2017

Lotte B-tiivas

Pipi A-tiivas

„Kadride ja Martide külaskäigud"

Kummaski majatiivas käib üks rühm tesitele rahvakalendri kombestikku tutvustamas.

Kõik rühmad

T 28.11.17

Kell 9.30

Teater Nipitiri „Võluleib"

Pilet 2.20

3-7a lapsed

     

Detsembri juhtlause: Mis enne jõulu tehakse, seda jõuluajal süüakse.

E 4.12.17

Mare, Merike

1.advent

Advendiaja alguse tähistamine

Kõik rühmad

E 11.12.17

Mare, Merike

2.advent

Kõik rühmad

E 11.12.17

Vikerkaare lasteaia

kollektiiv

Heategevuslik Jõululaat

Kõik rühmad,

töötajad

ja lapsevanemad

E 18.12.17

Muumi rühm

3.advent

Kõik rühmad

Rühmaõpetajad,

Muusikaõpetajad

Rühmade jõulupeod

 

Kõik rühmad

R 16.12.16

juhtkond

Töötajate jõulupidu

Kõik töötajad

 

 

Jaanuari juhtlause: Igal linnul oma laul,

igal maal ise viis, igas kohas ise kombed.

E 08.01.18

Rühmaõpetajad

Jõuluaja lõpetamise üritus rühmades (Kolmekuningapäev 6.01)

Kõik rühmad

Jaanuar või veebruar 2018 vastavalt ilmastikuoludele

Sirje A., Sille

Lumekujude meisterdamine ?

Lumest kujude meisterdamine lasteaia hoovis. Rõõm ühisest tegevusest õues.

Kõik rühmad

T 16.01.18

Kell 9.30

Miku-Manni Lasteteater „Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest"     

3-7a lapsed

 

Pilet 2.20

E 29.01.18

Juhtkond, erialaõpetajad

Keila LA Vikerkaar – 33

Sünnipäeva tähistamine lasteaia saalis

Kõik rühmad

 

Veebruari juhtlause: Igal pool on hea, kodu kõige parem.

     

T13.02.18

Sirje A., Sille

rühmaõpetajad

Vastlapäev- sõbraga liugu laskmas!

Vastlatraditsioonide tutvustamine.

Lõbus kelgusõit kelgumäel

Kõik rühmad

12-16.02.18

Sõbranädalakene

Kõik rühmad

T 20.02.18

Kell 9.30

Lasteteater Sõber

„Koht päikese all"

3-7a lapsed

Pilet 2.50

19-23.02.18

Aune,

Lugemispesa töögrupp

EV 100 tähistamise nädal

Silmaringi laiendavad põnevad üritused

Kõik rühmad

 

19-23.02.18

Tervisliku toitumise töögrupp, köögipersonal

Rahvusköögi nädal

Nädala jooksul pakutakse rahvusroogasid

Kõik rühmad

 

Märtsi juhtlause: Vanasõnad on kuldsed sõnad.

  • Märts on ettelugemise kuu!
 

K 14.03.18

 

Lugemispesa töögrupp

Luulehommik „Mu koduke on Eestike!"

Valmib isetehtud luuleraamat.

Kõik rühmad

 

Märts 2018

Lugemispesa töögrupp

Isetehtud raamatute näitus

Kõik rühmad

 

T 20.03.18

Kell 9.30

Harry Gustavsoni Nukuteater

„Ja nukk saab elavaks…"

3-7a lapsed

 

Pilet 2.50

K 21.03.18

Sirje A., Sille

Õpperetk „Tere kevad!" 

Kevade alguse tähistamine

Kõik rühmad

26-29.03.18

Rühmaõpetajad

Lihavõttepühad rühmades

Pühade kombestiku tutvustamine

Kõik rühmad

Aprilli juhtlause: Kõik mis teed, tee hästi.

 

N 12.04.18

Kell 9.30

Teater Lepatriinu „Eile, täna, homme"

Kõik rühmad

Pilet 2.50

16-20.04.18

TEL-i töögrupp,

rühmaõpetajad

Südamenädal

Erinevad tervislikkust väärtustavad südamesõbralikud tegevused ja road

Kõik rühmad

Aprill 

muusikaõpetajad

Vikerkaare laululaste kontsert

Lapsed esinevad lasteaiakaaslastele

Kõik rühmad

 

K 25.04.18 kl 10.00

Sirje A., Sille

TEL töögrupp

Rahvastepallime 2018

Keila Tervisekeskuses

6-7a lapsed

23-27.04.17

Rühmaõpetajad

Keskkonnanädal

Temaatilised õppemängud

Kõik rühmad

R 27.04.18

 

 

Muumi rühm,

rühmaõpetajad

Raamatu ja roosi päev

Lapsed võivad lasteaeda tuua uusi või hästihoitud vanu raamatuid, mille eest õpetajad tänavad neid roositeemalise meenega

Kõik rühmad

     
     

Mai juhtlause: Igaüks on oma õnne sepp.

30.04-04.05.18

 

Sirje A., Sille

Spordinädal

Sportlikud tegevused (hüppamine, jooksmine, pallivise)

Kõik rühmad

07-11.05. 18

Muusikaõpetajad,

rühmaõpetajad

Emadepäeva peod

Emadepäeva tähistamine

 

Kõik rühmad

Mai 2018

Kell 11.30

Silja

Keila Muusikakooli laste esinemine ja pillide tutvustamine saalis

5-7a lapsed

Vikerkaar + Sipsik

L 12.05.18

 

Muusikaõpetajad

Keila Laululaps

Keila Kultuurikeskuses

Lapsed esinevad kontserdil

Kõik rühmad

K 16.05.18

 

Sirje A., Sille

TEL töögrupp

Sportlik perepäev „Mudilase Olümpia"

Lõbusad ja sportlikud tegevused

koos peredega

Kõik rühmad

Mai 2018

Sirje A.

Spordinädala lõpetamine

Kõik rühmad

23., 24., 25.05.18

Aune, rühmaõpetajad

Rühmade lasteaia lõpupeod

Pidulik lasteaia lõpetamine

6-7a lapsed

 

Mai

Lugemispesa töögrupp

Parima Lugemispesa tiitli üleandmine

 

Juuni juhtlause: Heal lapsel mitu nime.

R 01.06.18

Lastekaitsepäeva tähistamine

Kõik rühmad

 

Augusti juhtlause: Tasa sõuad, kaugele jõuad.

 

Sipsiku maja tegevuskava

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Septembri juhtlause: Vanad räägivad, mis nad on teinud, noored räägivad, mis nad teha tahavad.

R 01.09.17

kell 9.30

Külli, Monika, Kaidi, Marju

Teadmiste päeva tähistamine

Mänguhommik

Kõik rühmad

 

R 22.09.17

Külli, rühmaõpetajad

Matk – Teeme sügisele tere!

Kõik rühmad

R 22.09.17

Evakuatsiooniõppus, tuleohutuskoolitus

Kogu maja

25.09-29.09.17

Sügisandide näitus

Iga rühm ise

L 30.09.17

kell 11.00-13.30

Vikerkaare lasteaia töötajad

Sportlik perepäev „Liikudes olümpiale"

 

Orienteerumismatk Keila Terviseradadel kõikidele Keila lasteaedade lastele

Kõik rühmad

Oktoobri juhtlause: Austa leiba, leib nõuab tööd.

N 05.10.17

Õpetajate päeva tähistamine

Lapsevanemad rühmades 10.00-12.00

Kõik töötajad

R 06.10.17

Haridustöötajate vastuvõtt Kultuurikeskuses

Personal

Oktoobrikuu jooksul.

Rühmaõpetajad

Piima ja leivanädala tähistamine rühmades

Tutvutakse erinevate leivasortide ja piimatoodetega, temaatilised õppekäigud

Kõik rühmad

N 26.10.17

Etendus „Ettevaatust sebra"

Teater Rõõmulill

Pilet 2.20

Kell 11.00

Novembri juhtlause: Ettevaatus on tarkuse ema.

 

 

 

6.11-10.11.17

Külli, rühmaõpetajad

Pereväärtuste hoidmine ja isa rolli väärtustamine.

Isadepäevapeod rühmades

 

6.11 Krõllid 16.30

7.11 Naksitrallid 16.30

8.11 Lepatriinud 16.00

9.11 Sipsikud 16.30

 

R 10.11.17

Külli,Sipsiku

Rühma õpetajad, Sipsiku rühma lapsed

Mardipäeva tähistamine

Sipsiku rühma lapsed jooksevad teistes rühmades Marti

 

Kõik rühmad

 

R 24.11.17

Kadripäeva tähistamine

Rahvakalendri kommete mänguhommik rühmades

Kõik rühmad

T 28.11.12

Etendus „Võluleib"

Teater Nipitiri

Pilet 2.20

Kell 11.00

Detsembri juhtlause: Mis enne jõulu tehakse, seda jõuluajal süüakse.

E 4.12.17

Kõik õpetajad

1.advent

Advendiaja alguse tähistamine – Päkapiku päev

Kõik rühmad

E 11.12.17

Rühmaõpetajad

2.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

E 11.12.17

Kõik töötajad

Heategevuslik Jõuluteater-kohvik

Kõik rühmad

Kell 16.30

E 18.12.17

Rühmaõpetajad, Aita, Liivi

3.advent Advendihommik rühmades Päkapikud mängivad lasteaia hoovis!

Kõik rühmad

18. – 22.12.17

Külli, rühmaõpetajad

 

Rühmade jõulupeod

Naksitrallide rühm 18.12 Kusti juures

Krõlli rühm 20.12 9.30

Sipsiku rühm 21.12 kell 16.30

Lepatriinu rühm 22.12 kell 9.30

 

Kõik rühmad

 detsember

 

Töötajate jõulupidu

Kõik töötajad

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

 

Jaanuari juhtlause: Igal linnul oma laul, igal maal ise viis, igas kohas ise kombed.

 

R 05.01.18  kell

Muusikaõpetaja, Kaidi

Jõuluaja lõpetamise lastehommik saalis

Kõik rühmad

T 16.01.18

Kell 10.45

„Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest"

Miku-Manni lasteteater

Kõik rühmad

Pilet 2.20

 

Veebruari juhtlause: Igal pool on hea, kodu kõige parem.

 

T 13.02.18

Külli, Lepatriinu rühm

Vastlapäeva tähistamine

 

Kõik rühmad

K 14.02.18

 

Rühmadevaheline mänguhommik

Kõik rühmad

T 20.02.18

Kell 10.45

Etendus" Koht päikese all"

Teater Sõber

Kõik rühmad

Pilet 2.50

R 23.02.18

Kaidi, Külli

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulik aktus ja rongkäik Keila lipuväljakule

Kõik rühmad

 

 

Märtsi juhtlause: Vanasõnad on kuldsed sõnad.

Märts on ette lugemise kuu!

 

N 01.03.18

Kaidi, Külli

Sipsiku maja sünnipäevahommik!

Kõik rühmad

N 8.03.18

Rühmaõpetajad

Tüdrukute päev!

Rühmades

K 14.03.18

Kaidi, Sipsiku rühm

Emakeelepäev

Luulehommik – Mu kodumaa on Eestimaa

Luuletusi valitakse ja õpitakse koostöös kodudega

Kõik rühmad

N 15.03.18

Krõlli ja Naksitralli rühma õpetajad, liikumise- ja muusikaõpetaja

Sipsiku teatrifestivali I päev:

Krõlli ja Naksitrallide rühma etendused

Kõik rühmad

R 16.03.18

Lepatriinu ja Sipsiku rühma õpetajad, liikumise- ja muusikaõpetaja

Sipsiku teatrifestivali II päev:

Lepatriinu ja Sipsiku rühma etendused

Kõik rühmad

T 20.03.18

Kell 11.30

„Ja nukk saab elavaks"

H. Gustavson

 

Pilet 2.50

6.03-29.03.18

Rühmaõpetajad

Lihavõttepühade tähistamine!

Kombed ja traditsioonid

Kõik rühmad

 

Aprilli juhtlause: Kõik mis teed, tee hästi.

 

N 12. 04.18

Kell 11.00

„Eile, täna, homme"

Lasteteater Lepatriinu

Kõik rühmad

Pilet 2.50

16.04-20.04.18

Liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

Südamenädal

Erinevad tervise teemalised tegevused lasteaias ja värskes õhus

Kõik rühmad

 

R 20.04.18

Liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

Südant kosutav matk „Keila 80"

Kõik rühmad

K 25.04.18

Liikumisõpetaja,

Sipsiku rühma õpetajad

Rahvastepallime 2016

Keila Tervisekeskuses

Sipsiku rühma lapsed

 

 

E 23.04.18

Rühmaõpetajad, õppealajuhataja

Rahvusvaheline „Raamatu ja roosi päev"!

Lastel on võimalus tuua lasteaiale raamatuid, saades vastu roosi

 

Kõik rühmad

23.-27.04.18

Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

Keskkonnanädal – õuesõpe

Teemapäevad

Kõik rühmad

 

Mai juhtlause: Igaüks on oma õnne sepp.

 

K 2.05.2018

Muusikaõpetaja

 

Sipsiku laululaste kontsert

Lapsed esinevad lasteaiakaaslastele

ja õpetajatele

Laululapsed kõigist rühmadest

E 7.05.2018

kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Sipsiku rühma töötajad

Sipsiku rühma kevadpidu emadele 

Sipsiku  rühm

 

T 8.05.2018

kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Krõlli rühma töötajad

Krõlli rühma kevadpidu emadele

Krõlli rühm

 

K 9.05.2018

kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Lepatriinu rühma töötajad

Lepatriinu rühma kevadpidu emadele

Lepatriinu rühm

N 10.05.2018

kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Naksitrallide rühma töötajad

Naksitrallide rühma kevadpidu

emadele

 

Naksitrallide rühm

L 12.05.17

Muusikaõpetaja

Keila Laululaps Keila Kultuurikeskuses

Lapsed esinevad kontserdil

Kõik rühmad

K 16.05.18

Liikumisõpetaja

Spordipäev

Kõik rühmad

T 22.05.18 

Muusikaõpetaja,

Sipsiku rühma õpetajad

Sipsiku rühma lasteaia lõpupidu

Pidulik lasteaia lõpetamine

Sipsiku rühm 

 

26.05.18

Muusikaõpetaja, rühma õpetaja(d)

Esinemine Keila päevadel

Sipsiku rühm 

 

 

Juuni juhtlause: Heal lapsel mitu nime.

 

R 01.06.18

Kaidi

Lastekaitsepäeva tähistamine

Ühine väljasõit Kuristu tallu

 

Kõik rühmad

 

 

Augusti juhtlause: Tasa sõuad, kaugele jõuad.