Keila Lasteaed Vikerkaar 2016/2017 õa. eesmärgid

TEL-i moto: Teeme tervisele tere!

Õppeaasta teema: Ettevõtlikult mängides ja õppides!

Õppeaasta suunad:

  • Koostöö ja suhtlemisoskus
  • Ettevõtlikkus
  • Kaasav haridus
  • Digimaailm ja meediakasvatus
  • Rahvusvaheline koostöö

 

Õppekasvatustöö eesmärgid:

1.      Koostöös väärtustame üksteist. Suhtlemise ja probleemide lahendamise oskus kujuneb teisi märgates ja tunnustades, tähelepanelikult kuulates, oma tundeid ja mõtteid selgelt väljendades, üksteisest mõistes ning kompromisse leides. 

2.      Mängulises õppekasvatustöös lähtutakse lapse enda ettevõtlikkusest ja loomingulisusest ning toetatakse lapse oskust oma ideid tegudeks muuta.

3.      Kõigil lastel on õigus ja võrdsed võimalused saada kvaliteetset alusharidust kodulähedases lasteaias. Arvestame laste erinevaid vajadusi ning rõhutame individuaalset eripära. Õppimine vastab laste, lastevanemate ja kogukonna ootustele.

4.      Meediapädevuse kujunemiseks vajaliku kriitilise mõtlemisoskuse suunamine toimub laste eakohastele mängulistele õppemeetoditele tuginedes.

5.      Alustatakse rahvusvahelist koostööd Erasmuse projekti raames ja leitakse ühine teema, mille kaudu saadakse teadmisi ning vahetatakse kogemusi alushariduse vallas.
 

Keila Lasteaed Vikerkaar / Tegevuskava 2016/2017 õa.

 

I poolaasta

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Septembri juhtlause: Igas mängus mõtteivad sees!

E 05.09.16

Kell 10.30

Aune, Sirje A.,Pärje

Uue õppeaasta puhul ühispidu õues

„Hea tujuga uuele ringile"

Ühised laulud ja tantsud

Kõik rühmad

 

 

N 22.09.16

Sirje A. TEL

Orienteerumismäng „Tere sügis"

 

3-7a keskpargis

sõimed hoovis

Oktoobri juhtlause: Märkamisest algab kõik!

L 01.10.16

kell 11.00-13.20

Sirje A., TEL, õpetajad, õp.abid

Sportlik perepäev „Liikudes olümpiale"

 

Orienteerumismatk Keila Terviseradadel kõikidele Keila lasteaedade lastele

Kõik rühmad

K 05.10.16

juhtkond

Õpetajate päeva tähistamine 

 

Kõik töötajad

 

R 07.10.16

kell 10.00

Miku-Manni Lasteteater

„Mängult ja päriselt"

3-7a lapsed

Pilet 2.-

10-11.10.16

Sirje.A

Sügisene spordipäev

„Naljakate võistluste päev"

3-7a lapsed

Oktoober

 

rühmaõpetajad

Piima- ja leivanädala tähistamine rühmades

Tutvutakse erinevate leivasortide ja piimatoodetega, temaatilised õppekäigud

Kõik rühmad

Novembri juhtlause: Hoolides ja hoides!

K 02.11.16

Kell 9.15

Kell 10.15

Onu Ervini Lasteteater

„Elsa ja Anna võlumaal""

Pilet 2.-

 

3-5a  lapsed

5-7a lapsed

07.11-….2016

Rühmaõpetajad,

erialaõpetajad

Isadepäeva tähistamine

Pereväärtuste hoidmine ja isa rolli väärtustamine

Kõik rühmad

 

 

 

Mare, Merike

Kadri- ja Mardipäeva tähistamine

Rahvakalendri kombestik

Kõik rühmad

Detsembri juhtlause: Nii kuulates kui kuulatades!

E 28.11.16

Lug.pesa töögrupp

1.advent

Advendiaja alguse tähistamine

Kõik rühmad

E 05.12.16

Rühmaõpetajad

2.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

E 12.12.16

Rühmaõpetajad

3.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

T 13.12.16

Vikerkaare lasteaia

kollektiiv

Heategevuslik Jõululaat

Kõik rühmad,

töötajad

ja lapsevanemad

E 19.12.16

Rühmaõpetajad

4.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

Rühmaõpetajad,

Aune, Age

Rühmade jõulupeod

 

Kõik rühmad

……….

juhtkond

Töötajate jõulupidu

 

Kõik töötajad

II poolaasta

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Jaanuari juhtlause: Aasta uus ehk kaksteist vahvat kuud!

R 06.01.17

Rühmaõpetajad

Kolmekuningapäev - jõuluaja lõpetamise üritus rühmades

Kõik rühmad

Jaanuar või veebruar 2017 vastavalt ilmastikuoludele

 

Sirje A.

Lumekujude meisterdamine

Lumest kujude meisterdamine lasteaia hoovis. Rõõm ühisest tegevusest õues.

Kõik rühmad

T 17.01.17

Kell 10.00

Lasteteater Mäng

„Kuidas saada heaks"

Kõik rühmad

Pilet 2.-

R 27.01.17

Kell 9.15 ja 10.00

Juhtkond, muusikaõpetajad

Keila LA Vikerkaar – 32

Sünnipäeva tähistamine lasteaia saalis

Kõik rühmad

 

Veebruari juhtlause: Sõbralikult toimetades toimib kõik!

  • Veebruar on ettelugemise kuu!
     

T 07.02.17

Kell 11.30

Eesti Lasteteater „Imerohi"

Kõik rühmad

Pilet 2.-

E 13.02.17

Erialaõpetajad ja rühmaõpetajad

Sõbralik tsirkusepidu

Lapsed esinevad lasteaiakaaslastele

3-7a lapsed

Sõimerühmad pidutsevad eraldi

K 15.02.17

 

Sirje A., Sille

TEL töögrupp

Õppekäik  loodusesse

„Aita sõpra hädas!"

Liikumine talvises looduses ja loomadele, lindudele toidu viimine

Kõik rühmad

N 23.02.17

 

muusikaõpetajad

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine saalis

Pidulik aktus saalis

Kõik rühmad

 

E 27.02.17

Sirje A., Sille

rühmaõpetajad

Vastlapäeva tähistamine

Vastlatraditsioonide tutvustamine.

Lõbus kelgusõit kelgumäel

Kõik rühmad

Märtsi juhtlause: Kevad kõnetab!

 

E 06.03.17

Kell 9.30

Teater Nipitiri „Sinisaba seiklused"

Kõik rühmad

Pilet 2.-

06-30.03.17

 

Lugemispesa töögrupp

Näitus: Harju Maakonnaraamatukogus

Näitus „Järjehoidja-minu sõber"

Laste valmistatud järjehoidjad kõikidelt lastelt või siis väiksematel lastel ühistööna rühma poolt.

Kõik rühmad

NB! Töid ootavad kuni 22.veebr. Jana ja Kaire Pääsupesa või Pipi rühma 

T 14.03.17

 

Lugemispesa töögrupp

Luulehommik „Ametid"

Lapsed loevad  luuletusi.

Valmib isetehtud luuleraamat.

Kõik rühmad

 

E 20.03.17

 

Sirje A., TEL töögrupp

Sille

Õpperetk „Tere kevad!" 

 

Kevade alguse tähistamine

Kõik rühmad

Aprilli juhtlause: Südant kosutades!

10-13.04.17

Rühmaõpetajad

Lihavõttepühad rühmades

Pühade kombestiku tutvustamine

Kõik rühmad

K 19.04.17

Sirje A., TEL töögrupp

Rahvastepallime 2017

Keila Tervisekeskuses

6-7a lapsed

17-21.04.17

Sirje A.,

TEL töögrupp

Südamenädal

Erinevad tervise teemalised üritused lasteaias ja värskes õhus

Kõik rühmad

Aprill 

muusikaõpetajad

Vikerkaare laululaste kontsert

Lapsed esinevad lasteaiakaaslastele

Kõik rühmad

 

24-28.04.17

Rühmaõpetajad

Keskkonnanädal

Temaatilised õppemängud

Kõik rühmad

T 25.04.17

Kell 9.30

Teater Lepatriinu „Heategu"

Kõik rühmad

Pilet 2.20

Mai juhtlause: Maikuu rõõmustab!

08-12.05. 17

Muusikaõpetajad,

rühmaõpetajad

Emadepäeva peod

Emadepäeva tähistamine

 

Kõik rühmad

08-12.05.17

 

Sirje A., Sille

Spordinädal

Sportlikud tegevused (hüppamine, jooksmine, pallivise)

Kõik rühmad

L 13.05.17

 

Muusikaõpetajad

Keila Laululaps

Keila Kultuurikeskuses

Lapsed esinevad kontserdil

Kõik rühmad

K 17.05.17

 

Sirje A., Sille

TEL töögrupp

Sportlik perepäev „Mudilase Olümpia"

Lõbusad ja sportlikud tegevused

koos peredega

Kõik rühmad

Mai II nädal

Sirje A.

Spordinädala lõpetamine

Kõik rühmad

Mai 2017

Aune, rühmaõpetajad

Rühmade lasteaia lõpupeod

Pidulik lasteaia lõpetamine

6-7a lapsed

 

Mai

Lugemispesa töögrupp

Parima Lugemispesa tiitli üleandmine

 

Juuni juhtlause: Juuni juba käes!

N 01.06.17

 

Lastekaitsepäeva tähistamine

Kõik rühmad

 

Augusti juhtlause: Pisut suve veel enne sügist!

 

Keila Lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja

Tegevuskava 2016/2017 õa.

TEL-i moto: Teeme tervisele tere!

Õppeaasta teema: Ettevõtlikult mängides ja õppides!

 

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Septembri juhtlause: Igas mängus mõtteivad sees!

N 01.09.16

kell 10.30

 Külli, Monika, Kaidi

Teadmiste päeva tähistamine

Mänguhommik

Kõik rühmad

Õues

K 21.09.16

Külli, rühmaõpetajad

Matk – Teeme sügisele tere!

Kõik rühmad

R 23.09.16

Külli, Naksitrallid

Sügise alguse tähistamine.

Hommikukontsert ja mängupidu toas ja õues.

Kõik rühmad

19.09-23.0916

Sügisandide näitus

Kogu maja

Oktoobri juhtlause: Märkamisest algab kõik!

L 01.10.15

kell 11.00-13.30

Vikerkaare lasteaia töötajad

Sportlik perepäev „Liikudes olümpiale"

 

Orienteerumismatk Keila Terviseradadel kõikidele Keila lasteaedade lastele

Kõik rühmad

E 3.10.16

Miku-Manni Lasteteater „Mängult ja päriselt"

Kõik rühmad

Kell 11.30 

K 05.10.16

Õpetajate päeva tähistamine 

Kõik töötajad

N 6. 10.16

Linnavalitsuses „Beebiballil" esinemine (ansambel vanemate rühmade lastest)

Kell 18.00

oktoober

rühmaõpetajad

Piima ja leivanädala tähistamine rühmades

Tutvutakse erinevate leivasortide ja piimatoodetega, temaatilised õppekäigud

Kõik rühmad

Novembri juhtlause: Hoolides ja hoides!

K 2.11.16

Onu Ervini Lasteteater „Elsa ja Anna võlumaal"

Kõik rühmad

Kell 11.30

8.11-11.11.16

Külli, rühmaõpetajad

Pereväärtuste hoidmine ja isa rolli väärtustamine.

Isadepäevapeod rühmades

 

8. 11 Naksitrallid

9. 11 Lepatriinud

10.11 Sipsikud

11.11 Krõllid

09. 11.15 Rühmaõpetajad

Mardipäeva tähistamine

Rahvakalendri kommete mänguhommik

 

Kõik rühmad

 

25.11.15

Külli, Krõlli rühma õpetaja, lapsed

Kadripäeva tähistamine

Krõlli rühma lapsed jooksevad Kadrilaupäeva hommikul Katri

Kõik rühmad

Detsembri juhtlause: Nii kuulates kui kuulatades!

E 28.11.16

Külli, Sipsiku rühma õpetaja

1.advent

Advendiaja alguse tähistamine

Kõik rühmad

E 05.12.16

Rühmaõpetajad

2.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

N 8.12.16

Kõik töötajad

Jõuluteater-kohvik

Kõik rühmad

E 12.12.16

Rühmaõpetajad

3.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

E 19.12.16

Rühmaõpetajad

4.advent Advendihommik rühmades

Kõik rühmad

16. – 20.12.16

Külli, rühmaõpetajad

 

Rühmade jõulupeod:

16.12 kell 11.00 Naksitrallide rühm

20.12 Sipsiku rühm

20.12 Lepatriinu rühm

21.12 Krõlli rühm

Kõik rühmad

….detsember

juhtkond

Töötajate jõulupidu

Kõik töötajad

Tegevuskava 2016/2017 õa. II poolaasta

Tel-i motot: Teeme tervisele tere!

Õppeaasta teema: Ettevõtlikult mängides ja õppides!

Aeg, läbiviija

Teema (kuu juhtlause)

Osalejad /märkused

Jaanuari juhtlause: Aasta uus ehk kaksteist vahvat kuud!

R 06.01.17  kell

Muusikaõpetaja, Lepatriinu rühma õpetaja

Jõuluaja lõpetamise lastehommik saalis

Kõik rühmad

T 17.01.17

Kell 9.00

„Kuidas saada heaks?"

Teater Mäng

Kõik rühmad

Pilet 2.-

 

Veebruari juhtlause: Sõbralikult toimetades toimib kõik!

R 10.02.17

Rühmaõpetajad

112 päev

Kõik rühmad

R 10.02.17

Kell 10.00

Etendus „Tunded udus"

Teater „Sõna ja tants"

Kõik rühmad

Pilet 2.-

T 14.02.17  kell 9.30

Naksitralli rühma töötajad

Sõbrapäeva pidu!

Kõik rühmad

N 23.02.17

Kaidi, muusikaõpetaja

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud pidulik aktus

Kõik rühmad

 

T 28.02.17

Kaidi

Vastlapäeva tähistamine

Teeme vastlasõitu Poniga

Kõik rühmad

 

Märtsi juhtlause: Kevad kõnetab!

K 01.03.17

Sipsiku rühm, muusikaõpetaja

Sipsiku maja sünnipäevahommik!

Kõik rühmad

E 6.03.17

Kell 11.00

„Sinisaba seiklused"

Teater Nipitiri

Kõik rühmad

Pilet 2.-

K 8.03.17

Krõlli rühma õpetaja, assistendid, muusikaõpetaja

Tüdrukute päev!

Kõik rühmad

E 21.03.17

Rühmaõpetajad

Pildistamismatk „Tere kevad!" 

Kevade alguse tähistamine

Kõik rühmad

R 31.03.17

Töötajad

Naljakate tegevuste päev

Naljakad tegevused keskustena kogu majas

 

Kõik rühmad

 

Aprilli juhtlause: Südant kosutades!

N 13.04.17

Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja

Lihavõtte munade otsimine õuealal

Pühade kombestiku tutvustamine

Kõik rühmad

17.-21.04.17

Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

 

Südamenädal

Erinevad tervise teemalised üritused lasteaias ja värskes õhus

 

Kõik rühmad

 

K 19.04.17

Liikumisõpetaja,

Krõlli rühma õpetaja, assistendid

Rahvastepallime 2016

Keila Tervisekeskuses

Krõlli rühma lapsed

 

 

N 20.04.17

Muusikaõpetaja

Sipsiku laululaste kontsert

Laul teeb rinna rõõmsaks!

Lapsed esinevad lasteaiakaaslastele

ja õpetajatele

Kõik rühmad

24.-28.04.17

Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

Keskkonnanädal – õuesõpe

Õppetegevused, õppemängud õues

Kõik rühmad

T 25. 04.17

Kell 10.30

„Heategu"

Lasteteater Lepatriinu

Kõik rühmad

Pilet 2.20

 

Mai juhtlause: Maikuu rõõmustab!

T 2.05.17

Kell 16.00

Muusikaõpetaja, õpetajad

Volbritrall

Kõik rühmad

T 9.05.17 kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Lepatriinu rühma õpetaja

Emadepäeva tähistamine:

  Lepatriinu rühma kevadpidu emadele

Lepatriinu  rühm

 

K 10.05.17 kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Naksitrallide rühma töötajad

  Naksitrallide rühma kevadpidu

emadele

 

 Naksitrallide rühm

 

N 11.05.2017 kell 16.30

Muusikaõpetaja,

Sipsiku rühma õpetaja

Sipsiku rühma kevadpidu emadele

Sipsiku rühm

L 13.05.17

Muusikaõpetaja

Keila Laululaps Keila Kultuurikeskuses

Lapsed esinevad kontserdil

Kõik rühmad

E – R  …

Liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

Spordinädal

Sportlikud tegevused

Kõik rühmad

 

R 19.05.17  kell 16.00

Muusikaõpetaja,

Krõlli rühma õpetajad

Krõlli rühma lasteaia lõpupidu

Pidulik lasteaia lõpetamine

Krõlli rühm 

 

27.05.17

Muusikaõpetaja, rühma õpetaja(d)

Esinemine Keila päevadel

………. rühm 

 

 

Juuni juhtlause: Juuni juba käes!

N 01.06.17

Muusikaõpetaja,rühmaõpetajad

Lastekaitsepäeva tähistamine

Kõik rühmad

 

 

Augusti juhtlause: Pisut veel suve enne sügist!