Avalik konkurss Keila Linnavalitsuse haridusspetsialisti ametikohale.

Ametikoha teenistusülesanded: Keila linna alushariduse valdkonna töö korraldamine ja koordineerimine ning kaasaaitamine kogu Keila linna haridusvaldkonna töö korraldamisele ja koordineerimisele. Vajadusel kultuurinõuniku ülesannete täitmine.

 

Nõuded kandidaadile:

·         kõrgharidus (soovitavalt pedagoogiline või kultuurialane),

·         soovitav töökogemus oma töövaldkonnas,

·         arvuti kasutamise oskus: teksti- ja andmetöötlus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel,

·         eesti keel C1-tasemel, soovitav vene keele valdamine B2 tasemel,

·         kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate ning teenistusülesannete täitmisega seotud õigusaktide tundmine,

·         haldusdokumentide koostamise ja vormistamise oskus.

Töö eeldab väga head kuulamis- ja suhtlemisoskust, printsipiaalsust, pingetaluvust, korrektsust ja oskust teha koostööd.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.

Pakume võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd, head töökeskkonda, sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Teenistuskoha asukoht: Keskväljak 11, Keila linn.

CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendav dokument koos palgasooviga palun saata 31. jaanuariks 2018 aadressil janne.okspuu@keila.ee või Keskväljak 11, Keila linn 76608 Harju maakond.

 

Kontaktisik: Janne Okspuu

 

 

Aktsiaselts Keila Vesi kuulutab välja konkursi juhatuse liikme leidmiseks.

Juhatuse liikme ülesanded on äriühingu esindamine ja juhtimine, sh ettevõtte strateegiliste plaanide ja eelarvete koostamine, korraldamine ja täitmise jälgimine, igapäevane ettevõtte tegevuse juhtimine, sh lepingute sõlmimine ja täitmise jälgimine, suhtlemine klientidega, töötajate igapäevane juhtimine, ettevõtte varade haldamine ja korrashoid, ning ettevõtte arendamine, sh ettevõtte tegevusalade laiendamine ja teenuste müügi arendamine avatud turul.

Äriühingu kõik aktsiad kuuluvad Keila linnale. Juhatuses on põhikirja kohaselt kuni 3 liiget. Juhatuse liikme volituste kestvus on kolm aastat.

Nõuded juhatuse liikme konkursil kandideerimiseks:

  • kõrgharidus
  • vähemalt 3- aastane ettevõtte juhtimise kogemus ja/või juhtorganitesse kuulumise kogemus
  • meeskonna- ja muutuste juhtimise kogemus
  • väga hea eesti keele oskus, erialase võõrkeele oskus vähemalt B2 tasemel

 

Aktsiaselts Keila Vesi pakub:

  • väljakutseid ja arengut kasvavas ettevõttes
  • kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda positsioonile ja tööülesannetele vastavat kompensatsioonipaketti

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 26. jaanuariks 2018 elektronposti teel aadressil  janne.okspuu@keila.ee :

  • CV ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavad dokumendid
  • Soovituskirjad (võimalusel, tulevad kasuks)

Küsimused konkursi osas palume esitada elektronposti teel aadressil: janne.okspuu@keila.ee