KEILA KUTSUB OMA ELANIKKE!

 

Keila linn avaldab tänu neile linnaelanikele, kes on andnud oma panuse meie ühise kodupaiga paremaks muutmisel, aitäh Teile selle eest! 

Eraldi pöördume nende keilakate poole, kes ei ole mingil põhjusel Keila linna elanikud rahvastikuregistrijärgselt.

Põhjuseid on ilmselt erinevaid: kes pole jõudnud või seda tähtsaks pidanud, kelle jaoks on oluline Tallinna linna tasuta ühistranspordi kasutamine jne.

Registri järgi elab Keilas praegu 9764 elanikku, hinnanguliselt arvame olema meid vähemalt poole tuhande võrra enam.

 

Kutsume teid üles registreerima ennast Keila linna elanikuks ka Rahvastikuregistris.

 

Miks on oluline, et oleksite registreeritud Keilasse?

 

Seaduse kohaselt koosneb omavalitsuste konkreetse aasta tulubaas peamiselt üksikisikute  tulumaksurahast, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht seisuga eelmise aasta 31. detsember on kirjas selles omavalitsuses.

Seega, kui olete hiljemalt 31.detsembriks registreerunud Keila linna elanikuks, laekuvad Teie maksud järgmisel aastal Keila linna eelarvesse.

Üksikisiku tulumaksurahast rahast saab korras hoida tänavaid, pidada lasteaedu ja koole, rahastada laste huvitegevust ja sotsiaalteenuseid - korraldada kohalikku elu.

2015. aastal laekus elaniku kohta tulumaksu 811 eurot aastas ning tööl käiva elaniku kohta 1681eurot aastas.

Iga lisanduv linnakodanik tähendab maksuraha olulist kasvu ja puuduv vähendab võimalusi tegevusteks.

Keila linna elukeskkonna väärtustamine on meie ühine huvi. Siin on meie kodu, kus tahame end hästi tunda.

Toome maksud koju!

 

Enno Fels, Keila linnapea                                                             

Tanel Mõistus, Keila Linnavolikogu esimees

 

Kuidas käituda edasi?

Täita tuleb elukohateatevorm, mis on kättesaadav aadressil https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/lisa_1_elukohateade_taidetav_sm_0.pdf ja Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, tel 6790700), kust saab vajadusel ka konsultatsiooni.

Elukohateade on võimalik esitada Keila Linnavalitsusele:

1)       kohale minnes;

2)       saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;

3)       saates digitaalse allkirjaga e-posti teel;

4)       kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.