Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"Avaldus kodu kohandamiseks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele hiljemalt 30.aprilliks  2019. 
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna jäätmejaama rajamine". Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018 - 30.08.2019. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt " Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.". Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018 - 31.12.2018
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas"Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas"Abikõlbulikkuse periood on 01.05.2018-31.08.2019. Rahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord". Abikõlbulikkuse periood on 01.10.2015 kuni 30.09.2018. Rahastaja SA Innove.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Niitmistööd Keila mõisa pargis vastavalt hoolduskavale aastatel 2016-2017". Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila Ringtee tänava rekonstrueerimine". Projekti elluviimiseaeg oli 29.02.2016-31.10.2017. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond ning meetme elluviija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega." Projekti teostamise aeg 2015-2017. Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.