Keila linnas on ohtlikke jäätmete kogumispunkt avatud:

Tehase 5 KEILA

Avatud:

neljapäeviti 16.00-19.00

laupäeviti 10.00-14:00

Keila linna kodanikelt võetakse tasuta vastu:
 
ˇ sõiduauto rehvid (4 tk korraga)
ˇ akud
ˇ õlifiltrid
ˇ värvi-, laki-, liimi-, lahustijäätmed
ˇ luminesentslambid
ˇ vanad ravimid
ˇ patareid
ˇ kemikaalijäätmed
ˇ elektroonikaromud:

* külmkapid
* raadiod
* telerid
* arvutid-monitorid
* jne. kõik, mis töötab elektrivõrgus
ˇ aknaklaas (ilma raamideta ja mitte suuremad tükid, kui A4)

 

Alates 1.aprillist võetakse taas vastu aiajäätmeid Ohtlike Jäätmete vastuvõtupunktis Tehase tn. 5, Keila

 

              1. Aiajäätmeid võetakse vastu teisipäeviti  12.00- 19-00, neljapäeviti 12:00'-19:00' ja laupäeviti 10:00'-14:00'

              2. Aiajäätmed ei tohi sisaldada mittelagunevaid jäätmeid

3. Elanik tühjendab kottides toodavad jäätmed  konteineritesse

4. Tasuta võetakse vastu kuni 1m³ aiajäätmeid elaniku kohta

5. Kändude ja puutüvede vastuvõtu eest tuleb tasuda 20 €/m³.

 

Vastuvõtupunkti infotelefon 5019685 Makrokapital OÜ.

 

Aiajäätmeid võetakse vastu 31.maini 2017.a.