Keila Linnavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise linnavara (linnale kuuluva maa) kasutusse andmiseks reklaamkandjate paigaldamiseks 7 kohal. Ühe koha alghind on 85 €/kuu.

Kasutusse antava linnavara nimetus, täpne asukoht ja lühiiseloomustus ning pakkumise ja rendilepingu tingimused on välja toodud lisatud failides.

Pakkumine esitada märgusõna "Reklaamikandjad" kandvas digikonteineris hiljemalt 2. juulil 2018 kell 10.00 Keila Linnavalitsusele, e-posti aadressil klv@keila.ee