Enno Fels
valdkonnad:
üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine
linna esindamine, suhted avalikkusega
välisprojektid, välisrahastus, välissuhted
sisekontroll.
 
 
 
 
 

2. Timo Suslov

 

valdkonnad:

 

linna planeerimine, keskkond, ehitus;

elamu- ja kommunaalmajandus;

linnavara haldamine.

 

E-post: timo.suslov@keila.ee

 

 

 

3.Margus Välja

Valdkonnad:

heakord;

mitte-eestlaste integratsioon

kodanikeühendused;

turism.

 

4. Maie Tomingas

Valdkonnad:

eelarve;

tarbijakaitse;

ettevõtlus.

 

E-post: laulemaie@gmail.com 

 

 

 

5.Elmet Puhm

valdkonnad:

kultuur ja haridus

sotsiaaltöö

lastekaitse

noorsootöö.

 

E-post: elmetp@gmail.com

 

 

 

6.Priit Orusalu

valdkonnad:

avalik kord ja turvalisus

korrakaitse küsimuste koordineerimine;

kriisi preventsioon ja –kommunikatsioon;

tervishoid.

 

Linnapea, abilinnapea ja linnavalitsuse liikme asendamisel lähtutakse järgmisest linnavalitsuse liikmete asendamise skeemist:

 

Asendatav linnavalitsuse                                        asendaja                    

liige

Enno Fels                                                                     Timo Suslov             

Timo Suslov                                                                 Enno Fels                   

Elmet Puhm                                                                 Enno Fels                  

Maie Tomingas                                                           Enno Fels                  

Priit Orusalu                                                                 Timo Suslov               

Margus Välja                                                                Timo Suslov