LAPSEVANEMALE

Selleks, et laps lasteaias kiiremini kohaneks, on soovitav:

·         lapsevanemal tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga;

·         järgida lasteaia päevakava;

·         juba kodus harjutada lapsele enesega toimetulemist ja õpetada talle hügieeniharjumusi (kätepesu, lauakombed, potil käimine jms. igapäeva elus vajalikku);

·         harjutada last sööma eakohast ja mitmekesist toitu;

·         varuda aega ja kannatlikkust lapse järk-järguliseks harjutamiseks lasteaiaeluga, õpetajatega ning teiste lastega.

·         häälestada lapses positiivset hoiakut lasteaia suhtes;

·         rääkida õpetajaga oma muredest seoses lapsega ja tekkinud probleemidest, milles õpetaja saab abi osutada.